Pin It

   วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,500 ชุด และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) ในพื้นที่ชุมชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร รวม 3 แห่ง ดังนี้

    จุดที่ 1 คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รก.ผช.หน.ผ. สังคมฯ นำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) รวมจำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนกำนันแม้น เขตบางบอน โดยมีคุณเกรซ-พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ อาสาฯ ศิลปิน และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมแจกฯ

    จุดที่ 2 คุณศิริพร กระจ่างหล้า รก.หน.ผ.สังคมฯ นำอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) รวมจำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยบุปผาสวรรค์ (ซ.จรัญสนิทวงศ์ 27) เขตบางกอกน้อย โดยมีคุณต้น-วสวิศร์ ศตพิพัฒน์, เอิร์ธ สหรัฐ ,คุณแฮ็ค-ธวัชชัย คชาอนันต์ และคุณพิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ อาสาฯ ศิลปิน และอาสาสมัคร ร่วมแจกฯ

    และจุดที่ 3 คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมจำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่พักในพืน้ที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

    ถึงแม้สถานการณ์ในช่วงนี้เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อลดลง แต่มาตรการการป้องกันก็ยังต้องดำเนินต่อไป จนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเป็นปกติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงประสาน และประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกัน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All