{fastsicialshare}

     วันที่ 26 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ในพื้นที่ชุมชนโปโล และชุมชนซฮยวัดพระเจน (หลัง สน.ลุมพินี) เขตปทุมวัน โดยมีคุณเกรซ-พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์, คุณเบนซ์-พิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา และคุณเมย์- ธวนัฎฐิตา ฐานวิเศษ อาสาฯ ศิลปิน ร่วมแจกฯ

     และในวันเดียวกันนี้ นายวสันต์ เจริญสุวรรณ และนายพงศ์สวัสดิ์ ศรีแย้มวงษ์ เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย แผนกบรรทาสาธารณภัยฯ และเจ้าหน้าที่แผนกอาสาสมัคร ลงพื้นที่เขตสายไหม แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน กบส. ซอยพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ

    การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงประสาน และประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกัน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All