Pin It

       วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รับมอบวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร(ปลาสด) ในโครงการบริจาคปลาสดและปลาแดดเดียวให้กับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อน จากโควิด-19 โดยการรับซื้อปลาจากเกษตรกรที่มีปัญหาช่องทางการจำหน่าย จากบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

      มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All