Pin It

     วันนี้ (28 เมษายน 2563) คุณอร่าม เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว พร้อมด้วยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำพิธีส่งมอบชาชงสมุนไพรจิน จิน (จินจินฉา) ซึ่งมีสรรพคุณบำรุงสุขภาพ เพิ่มภูมิต้านทานให้ปอด ไล่ความชื้นในร่างกาย และขับพิษร้อนในร่างกาย จำนวน 90,000 ชุด ให้แก่นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งต่อให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 181 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All