Pin It

     วันนี้ (29 เมษายน 2663) เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบอัคคีภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด มูลค่า 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายปิยะพงษ์ ปิติวะ ปลัดอำเภอบ้านโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอ พร้อมด้วยนางวันวิสาข์ ศรีบุญเพ็ง ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบ ณ ที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 46 หมู่ 2 ต.บางซ่อน อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All