Pin It

     วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ยากไร้และขาดรายได้ในช่วงวิกฤตนี้ ณ ชุมชนวุฒิชัย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

    โดยมีคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร จุด สน. ตลิ่งชัน ลงพื้นที่เขคตลิ่งชัน แจกเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้แก่ประชาชนบริเวณวัดน้อยใน

    การลงพื้นที่ของมูลนิธิฯ ดำเนินการตามมาตรการการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามที่กำหนด พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All