Pin It

     วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ยากไร้และขาดรายได้ในช่วงวิกฤตนี้ ณ ชุมชนนางนอง 2 (สันติสุข) เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

     โดยมีคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณวัดใหญ่ อำเภอพระสุมทรเจดีย์ โดยมีอาสาฯ ศิลปิน อาทิ คุณต้น วสวิศว์ ศตพิพัมน์ (ต้น-จักรกฤษ), คุณเอิร์ธ สหรัถ ปัญญาศาสตร์ และคุณเก่ง ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์ ร่วมลงพื้นที่แจกฯ

     การลงพื้นที่ของมูลนิธิฯ ดำเนินการตามมาตรการการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามที่กำหนด พร้อมให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All