Pin It

     วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด ชุดละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีนางสาววิลาสิณี คันทรง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมด้วยนายภาวัต มัททวีวงศ์ ปภ.อ่างทอง ร่วมมอบฯ ณ สถานที่เกิดเหตุ บ้านไม่มีเลขที่ ม.1 ตำบลศาลาแด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All