Pin It

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณธีรวุฒิ คำภิมาบุตร หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน อาทิ คุณสัญญา พรนารายณ์ คุณสดใส โรจนวิชัย (สดใส รุ่งโพธิ์ทอง) คุณศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) คุณธีรชาติ ธีราวิทยางกูร (อู๊ด เป็นต่อ) และคุณเพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา (หม่ำ จ๊กมก) นำถุงยังชีพ ที่ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา และน้ำมันพืช บรรจุถุงผ้า แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในครัวเรือนและช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณอาคารหลังสำนักงานชุมชนหมู่บ้านสุขทวี 12 และบริเวณชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

    ในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณชุมชนสุขทรัพย์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ

    การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All