Pin It

    วันนี้ (18 พฤษภาคม 2563) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร แจกอาหาร น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่บริเวณซอยปรีดีพนมยงค์ 2 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยจัดระเบียบการรักษาระยะห่าง พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับฯ

   ในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ และอาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณวัดทองเพลง ซอยเจริญนคร14 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

   โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำอาสาสมัคร แจกอาหารพร้อมน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณชุมชนรินสวัสดิ์ ซอยพระยามนธาตุ เขตทวีวัฒนา

   ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้การสนับสนุนเรื่องการดูแลประชาชนที่มารอรับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All