Pin It

       เมื่อวันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19 แจกยาชุดสามัญประจำบ้าน" นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ พรี้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร แจกยาชุดสามัญประจำบ้าน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ที่ทำการชุมชนนวลจิต (ซอยเอกมัย 30) เขตวัฒนา และบริเวณที่ทำการชุมชนศิลปเดช (ซอยจอมทอง12) เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

      ทั้งนี้ การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All