×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

       วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.00 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน รับมอบผลิตภัณฑ์ปลาซาร์ตีนในซอสมะเขือเทศ ตราโรซ่า จำนวน 50 ลัง ผักกาดดองเผ็ดหวาน ตราโรซ่า จำนวน 50 ลัง และยำผักกาดดอง ตราโรซ่า จำนวน 50 ลัง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 128,986.91 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อนแปดสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) จากบริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในโครงการ "โรซ่า แฟมิลี่ฟู้ด ร่วมส่งอาหาร และกำลังใจ พร้อมสู้โควิด-19" เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

{fastsocialshare}

     วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) เวลา 12.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมรับมอบบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 88 ถุง จากคุณธัญชนก รู้กิจการพานิช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ( ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19) ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป
{gallery}Media/Donor/2021/05/14052021{/gallery}

{fastsocialshare}

   วันนี้ (17 พฤษภาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้พิการของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ (ส่วนสาธารณภัย) มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ รวม 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นจำนวนเงิน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2. คลินิกสุขภาพจิต หน่วย 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา เป็นจำนวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (14 พฤษภาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของโรงพยาบาลฯ รวม 3 แห่ง ดังนี้
1. สถาบันโรคผิวหนัง มอบเงินจำนวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
2. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบเงินจำนวน 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
3. สถาบันประสาทวิทยา มอบเงินจำนวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
{gallery}Media/Donor/2021/05/14052021_1{/gallery}

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดย คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มอบเงินสนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2564 แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โรงพยาบาลชลประทาน) เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยขาดแคลนของศูนย์ฯ ณ แผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week