Colors: Cyan Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่องานสาธารณกุศลให้แก่สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนจีน ณ ห้องรับรองชั้น1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ ได้จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2562 มอบให้แก่เด็กและคนชราในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 18 แห่ง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมอบรถตู้ จำนวน 1 คัน ให้แก่มูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานี (ท่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง)พร้อมคณะ เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณกุศลของมูลนิธิร่วมบำเพ็ญการกุศลปัตตานีต่อไป

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All