Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) แบรนด์ Greater Care by GC จำนวน 3,000 ชุด จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ซึ่งใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนสารคัดหลั่ง ให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ช่วยลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฯ ณ บริเวณเคาร์เตอร์รับบริจาค มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 สิงหาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด บริจาคโดยสมาคมการค้านักธุรกิจไทย-จีน เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบชุดตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลาย แบรนด์ PCL จำนวน 3,000 ชุด จากมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี โดยมีคุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ มูลนิธิ บีเจซี บิ๊ฏซี พร้อมด้วยคุณณัฐพงศ์ เจริญวิทย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจฝ่ายการแพทย์ ร่วมมอบ เพื่อให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 สิงหาคม 2564) เวลา 15.00 น.​ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบบริจาคชุดป้องกันโควิด (ชุด PPE) จำนวน 500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 107,000 บาท จากคุณสุริยน ศรีอรทัยกุล กรรมการบริษัท บิวตี้เจมส์ แฟคตอรี่ จำกัด ในการนี้ คุณศรเทพศรทอง กองทองมณีโรจน์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท มี อินฟินิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมบริจาคเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 150 มล.​จำนวน 800 ขวด คิดเป็นมูลค่า 71,200 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในขณะนี้ ณ​ ร้าน Beauty Gems กทม.

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้ประจำวัน และเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ( ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส) หน้ากาก N 95 หน้ากากอนามัย ยาฟ้าทะลายโจร ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แป้งทาตัว สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และยาสระผม ให้แก่ โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า จังหวัดตาก ได้แก่ โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลท่าสองยาง โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลแม่สอด รวม 5 แห่ง ผ่านแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล รวมงบประมาณเป็นเงิน 500,640 บาท (ห้าแสนหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมีคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมด้วยคุณชุมเอก ออตัญติกุล รองประธานฯ คุณวิชัย เตรยาวรรณ รองประธานฯ และคุณอนุพงษ์ ตันติพงษ์ศาล หัวหน้าฝ่ายบรรเทาภัยและรักษาการแทนหัวหน้าสวัสดิการสังคม เป็นผู้แทนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการมอบฯ ณ ที่ทำการของแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล จังหวัดตาก

{fastsocialshare}

    วันนี้ (10 สิงหาคม 2564) เวลา 11.00 น. คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ ร่วมในพิธีรับมอบยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 800 กระปุก และยาอมแก้เจ็บคอ จำนวน 2,000 ห่อ จากโครงการ "พลังสตรีเพื่อชีวิตปลอดโรคา" จากสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 โดยคุณมรกต โชติกุล นายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 8 พร้อมด้วยคุณวัลลยา แก้วรุ่งเรือง ประธานฝ่ายกิจกรรม คุณธัณยาการย์ เตชะพัฒน์สิริ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณประกายดาว อุดมศิลป์ เหรัญญิก เป็นผู้มอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
ตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงชุดยาสามัญ ออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All