×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (24 มีนาคม 2564) เวลา10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ เป็นประธานมอบ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีมอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง แก่โรงพยาบาลสงฆ์ รวมมูลค่า 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อนำไปใช้บริการด้านการรักษาแก่พระภิกษุสงฆ์-สามเณรอาพาธที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาล โดยมี คุณไพฑูรย์ ฤกษ์นิธี รองผู้​อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

{fastsocialshare}
     วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และคุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจากคุณ พ.ต.ท.น.พ. มั่น อุดมพาณิชย์ เพื่อจัดตั้งกองทุนการกุศลในนาม โค้วตั่วเจ้ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ  พร้อมด้วยคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) และคุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล หัวหน้าแผนกสำนักฯ ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
เงินทุนสงเคราะห์ของผู้มีจิตศรัทธานี้ เพื่อจัดตั้งกองทุนการกุศล ส่งเสริมงานด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษา และงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ

{gallery}Media/Donor/2021/03/18032021{/gallery}

{fastsocialshare}

      วันนี้ (15 มีนาคม 2564) เวลาประมาณ 11.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร(จีน) และคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้แก่ เจลล้างมือ จำนวน 250 ขวด สบู่ล้างมือ จำนวน 300 ก้อน และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 40 ขวด บริจาคโดยบริษัท โปรฟิทไลน์ จำกัด, ในนาม ดร.บัญชา ฮ้อแสงชัย, ในนามคุณประภัสวรินทร์ วจีพลกำแพง และในนาม บริษัท คุณหนึ่งการ์เดน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในงานสาธารณกุศลต่างๆ ต่อไป ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึีง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/Donor/2021/03/15032021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week