Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ฯ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีคุณดำรงศักดิ์ สมถะธัญกรณ์ ประธานสภา อบต.หนองแก พร้อมด้วยคุณสมคิด จูงวงษ์สุข นายก อยต.หนองแก คุณศราวุฒิ จันทรัตนันท์ ปลัด อบต.หนองแก คุณปิยะพร อ่อนศรี ผอ.รพ.สต.หนองแก พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. คุณคณินณัฏฐ์ วรรณภักตร์ ผอ.รพ.สต.หนองพังค่า พี้อมเจ้าหน้าที่ อสม. คุณนฐมน ชูศักดิ์ ผอ.รพ.สต.หนองเต๋า พร้อมเจ้าหน้าที่ อสม. แพทย์หญิงนภัส นิโรจน์ แพทย์โรงพยาบาลอุทัยธานี ร่วมออกหน่วยฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีผู้เข้ารับบริการดังนี้
1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 85 ราย
2.ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 42 ราย
3.บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 77 ราย
4.บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 323 ราย
5.ทันตกรรม จำนวน 84 ราย
5.1 ถอนฟัน 27 ราย
5.2 เคลือบฟลูออไรด์ 46 ราย
5.3 แนะนำสุขภาพช่องปาก 11 ราย
6.กิจกรรมนันทนาการเด็ก 117 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตทวีวัฒนา คุณอารีย์ ประธานชุมชนวัดปุรณาวาส ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 46 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 92 คน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางพลัด และคณะกรรมการชุมชนวัดคฤหบดี ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนวัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
 
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 62 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 112 คน
 

{fastsocialshare}

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับ เทศบาลเมืองบางคูวัด นำโดย คุณชุมพร ไวยะวัฒนะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด พร้อมด้วย คุณประทีป ผลพิบูลย์ ประธานหมู่บ้านเมืองประชา และ นพ.โกวิทย์ บุญทวี แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จากโรงพยาบาลปทุมธานี ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป - จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก อาทิ วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น
.
โดยมียอดผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
1.) ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 199 ราย
2.) ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 109 ราย
 - ถอนฟัน 15 ราย
 - ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 24 ราย
 - เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 70 ราย
3.) ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 156 ราย
4.) บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 55 ราย
5.) บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 342 ราย
6.) กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 98 ราย
7.) แจกไม้เท้า จำนวน 2 ราย
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมดรวม 961 ราย ณ สโมสรเมืองประชา ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี

{fastsocialshare}

   วันนี้ (19 กรกฎาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณหนึ่ง กาญจณสมบัติ ประธานชุมชนใต้สะพานโซน 1 พร้อมเจ้าหน้าที่เขตทุ่งครุ ณ ลานกิจกรรมชุมชนใต้สะพานโซน 1 เขตพระทุ่งครุ กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 87 ราย และบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 64 ราย

{fastsocialshare}

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่ม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมี คุณอำภา รอดผ่องผุด กรรมการชุมชนวัดสามพระยา และเจ้าหน้าที่เขตพระนคร ร่วมออกหน่วย ณ ชุมชนวัดสามพระยา เขตพระนคร
    โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรับยา จำนวน 57 ราย และบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 88 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

ขอเชิญทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์