Colors: Green Color

{fastsocialshare}

  วันเสาร์ที่ 12 พศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดสอบปฏิบัติหลักสูตร CPR&AED รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัคร โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

   วันที่ 15 กันยายน 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตพญาไท ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนอินทมาระ 29 แยก 1 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 42 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 41 คน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมาร คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
   และในเวลา 11.00 น. คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ในนาม คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา ที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
   ในการนี้ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำ คุณธนินท์ เจียรวนนท์และครอบครัว เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนมาเป็นมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ในปัจจุบัน
.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (14 กันยายน 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณวรเมศ จงโอฬารดำรง ประธานชุมชนฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตสัมพันธวงศ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนโปลิศสภา เขตสัมพันธวงศ์
.
โดยมีผู้มารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 44 คน และรับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 131 คน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (20 กันยายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง เสริมสุขภาพ สร้างพลังใจ ประจำปี 2566” นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 109 คน ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 56 คน บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 73 คน รับแว่นสายตา จำนวน 161 คน และตรวจทันตกรรม จำนวน 12 คน ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 8 คน แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 4 คน รับไม้เท้า 10 คน พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน (ข้าวไก่กระเทียม+ขนม+น้ำสมุนไพร) จำนวน 650 ชุด

{fastsocialshare}

   วันนี้ (13 กันยายน 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยาตามอาการโดยแพทย์ และแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณพิพัฒน์ ดิษด้วง ประธานชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 173 ราย ได้แก่ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 58 ราย และแจกแว่นสายตายาว จำนวน 115 ราย
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All