Colors: Green Color

{fastsocialshare}

  วันเสาร์ที่ 12 พศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดสอบปฏิบัติหลักสูตร CPR&AED รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัคร โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจรักษาทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนวัดสุคนธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 
   โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 46 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 26 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 273 ราย ตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 71 ราย แบ่งเป็น ถอนฟัน 20 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 39 ราย และให้บริการแนะนำสุขภาพช่องปาก 12 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมาร คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
   และในเวลา 11.00 น. คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ในนาม คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา ที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
   ในการนี้ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำ คุณธนินท์ เจียรวนนท์และครอบครัว เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนมาเป็นมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ในปัจจุบัน
.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (16 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา จำนวน 11 คน ตรวจคัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 3 คน และตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 16 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (28 มกราคม 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ลานกีฬาใต้ทางด่วน ชุมชนน้องใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
  โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 73 คน และผู้รับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 73 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (14 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยนางสาวเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา และแจกแว่นสายตายาวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสุวรรณ สาดนุ่ม ประธานชุมชนเย็นอากาศ 2 ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนเย็นอากาศ เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
  โดยมีผู้เข้ารับบริจาคตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 59 ราย และบริการแจกแว่นสายตายาวฟรี จำนวน 69 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All