Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 24-26 กันยายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565" ให้แก่อาสาสมัคร มูลนิธิฯ จำนวน 60 ท่าน ณ ศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครและป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดชัยนาท
.
.ผู้เข้าอบรมท่านใด ต้องการภาพการเข้าอบรมเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามที่ 02-225-0020 ต่อแผนกฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

{fastsocialshare}

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดสอบภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร CPR & AED (Online) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 โดยมีคุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตรฯ ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดสอบภาคปฏิบัติให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร CPR&AED (Online) รุ่นที่ 7 ประจำปี 2565 (แบ่งสอบเช้า-บ่าย) โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Online) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2565 โดยเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฐมพยาบาลฯ ซึ่งเป็นการอบรมแบบ New Normal เพื่อลดภาวะเสี่ยงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลบัพลาไชย กรุงเทพฯ
   สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามเกี่ยวกับการอบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-225-0020 ต่อแผนกศูนย์ฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.) หรือที่ https://train.poh-v.org/apply 

{fastsocialshare}

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดสอบภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร CPR & AED (Online) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2565 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" รุ่นที่ 10 ประจำปี 2564 (อบรมออนไลน์)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All