×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (9 เมษายน 2564) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก เป็นประธานในพิธีมอบฯ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก ศาสตราจารย์ ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ  และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบเงินแก่มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ในความอุปการะของมูลนิธิฯ โดยมีคุณนันชนก มีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายระดมทุน พร้อมด้วยคุณมลฤดี เนียมรักษา ผู้ชำนาญการพิเศษ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนในการรับมอบฯ

{gallery}Media/Donor/2021/04/09042021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week