Colors: Purple Color

{fastsocialshare}
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย”มอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้ายและทุนต่อเนื่องในทุกระดับชั้น ประจำปี 2561

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมจัดตั้ง “โครงการปลูกต้นกล้า 3 สถาบันฯ” โดยมอบทุนเรียนพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติปีการศึกษา 2561 นับเป็นการมอบทุน รุ่นที่ 6

{fastsocialshare}

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง ทำพิธีมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับปีสุดท้าย(ทุนสัญจร)ประจำปี2561 ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคต เด็กไทย"จำนวน 53 สถาบัน จำนวน 265ทุนพร้อมมอบศาลาที่พักผู้โดยสารจำนวน 3 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้าง อนาคตเด็กไทย” มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม ประจำปี 2561 จำนวน 1,500 ทุน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All