Colors: Purple Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (28 มิถุนายน 2565) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และคุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ รับมอบบริจาคชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 2,000 ชุด จาก CMC Group ร่วมกับ TELEDOC Company limited เพื่อสนับสนุนงานด้านสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ ณ สำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

  วันที่ 21 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ฯ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณสุนันทา อมาตยกุล อาสาสมัครหมู่บ้าน ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดศรีรัตนนาราม (บางพัง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 86 คน ผู้เข้ารับบริการแว่นสายตา จำนวน 117 คน

{fastsocialshare}

     วันนี้ (11 มิถุนายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณดิลก รอดบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพ คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร และคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ทำพิธีมอบถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีต่างๆ ที่มีความต้องการที่จะใช้ถังออกซิเจนในพื้นที่รับผิดชอบ และได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่อาสาสมัครฯ ในการออกช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป ณ บริเวณลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ ขอบคุณภาพและข้อมูลจากแผนกอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

{fastsocialshare}

     วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) คุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิว ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง ดังนี้ ชุมชนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ, ชุมชนซอยหล่อพระ เขตหนองแขม, ชุมชนบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และชุมชนวัดภคินีนาถ เขตบางพลัด เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณรุ่งฤดี มะโนศรี รองประธานชุมชนเอื้ออาทรแก้วประดับ และเจ้าหน้าที่สำนักอนามัย ร่วมกิจกรรมออกหน่วยในครั้งนี้ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเอื้ออาทรแก้วประดับ เขตหนองจอง กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 69 คน ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 83 คน
 

{fastsocialshare}

     วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบ "กล่องน้ำใจ" บรรจุยาพร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง จากสมาคมเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คนบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยคุณเกศรา มัญชุศรี นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ และคุณประเสริฐ ศรีสืบ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นผู้มอบ เพื่อให้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำไปมอบให้แก่ประชาชนเร่งด่วนกรณีที่ติดเชื้อระดับสีเขียว ตาม Home Isolation โดยมี คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล หัวห้นาแผนกสำนักฯ ร่วมรับมอบ ณ ลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All