Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 100 กล่อง ( จำนวน 18,000 ซอง) มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
- สถานสงเคราะห์เยาวชน มูลนิธิมหาราช อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 กล่อง ( จำนวน 3,600 ซอง) โดยมีคุณอิสกานดาร์ เจ๊ะโก๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 20 กล่อง (จำนวน 3,600 ซอง) โดยมีคุณอนุสรา ปั้นขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เป็นผู้รับมอบ
- สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 5,400 ซอง) โดยมีคุณธีระพงษ์ ประพิงสิงห์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จำนวน 30 กล่อง (จำนวน 5,400 ซอง) โดยมีคุณอุษา สาสนะ เจ้าหน้าที่การเวินและบัญชี เป็นผู้รับมอบ
     ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง คิดเป็นเงินจำนวน 188,925 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

 
     วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมเสงคราะห์ นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 15 กล่อง (2,700 ซอง) ที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณภัทราภรณ์ สวนป่า ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น 3 พร้อมด้วยคุณบานเย็น ศรีสุวรรณ พนักงานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับมอบ
    จากนั้น ในเวลา 10.00 น. ลงพื้นที่มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว จำนวน 15 กล่อง (2,700 ซอง) ให้แก่บ้านพักเด็กและครอบครัวสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคุณวาสนา ถุงเงิน ผู้ดูแลเด็กเล็ก พร้อมด้วยคุณวุฒิพันธุ์ ศรีศักดานุวัตร พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 เป็นผู้รับมอบ
    ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคตั๋วแลกขนมพะเก่งในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 เพื่อให้มูลนิธิฯ ได้นำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 28 ก.พ. 2565 รวมถึงมอบให้แก่ผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหา และนำไปแบ่งจัดตั้งตู้ปันสุข รวมทั้งสิ้น 37,785 ซอง คิดเป็นเงินจำนวน 188,925 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (28 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2565 นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์(ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบชุดของขวัญ และมอบเงินอั่งเปา คนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 55 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมมอบฯ ณ สถานสงเคราะห์คนชราปากน้ำ (มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส), สถานสงเคราะห์คนชราบางเขน (มูลนิธิธารนุเคราะห์) และสถานสงเคราะห์คนชราปทุมธานี (มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์) รวม 3 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All