Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

   อาสาฯ ศิลปิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาทิ คุณพลพล คุณแฮ็ค-ชวนชื่น และคุณปราบต์ปฎล เดินทางมาสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมร่วมทำกิจกรรมที่จุดบริการสาคูสิริมงคล จุดทำบุญพะเก่ง และจุดเช่าแผ่นฮู้ (ผ้าสักหลาด) เนื่องในงานเทศกาลตรุษจีนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

{fastsocialshare}

    วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.09 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ คุณบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการ คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ ร่วมในการประกอบพิธีปลุกเสกแผ่นฮู้ (ยันต์) หลวงปู่ไต้ฮง และเบิกเนตรป้ายไฟปีนักษัตร (ปีเถาะ) โดยมี พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยอาจารย์เศรษฐพงษ์ จงสงวน ผู้เชียวชาญพุทธศาสนามหายาน และคณะเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึีง ร่วมในพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 และเริ่มประกอบพิธีสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา (พะเก่ง) โดยคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
   ซึ่งในวันนี้ (25 มกราคม) ตรงกับ "วันชิวสี่" หรือวันที่สี่ของเทศกาลตรุษจีน เป็นวันที่ประกอบพิธีรับ "เจ่าซิ้ง" เทพเจ้าเตาไฟ และ เทพเจ้าองค์อื่น ๆ กลับจากเข้าเฝ้าองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ เรียกว่าวัน "ซิ้งเลาะที" เทพเจ้าลงจากสวรรค์
   ในวันขึ้นปีใหม่ของจีนจะไม่มีการกวาดบ้านจนกว่าจะถึง "วันชิวสี่" ที่ส่วนใหญ่จะกำหนดให้เป็นวันเริ่มงาน เพราะถ้ากวาดบ้านในวันปีใหม่จะถือว่าเป็นการกวาดเอาสิ่งที่เป็นมงคลทิ้งไป แต่หากบ้านใครสกปรกมากจนก็สามารถแก้เคล็ดได้ด้วยการกวาดจากหน้าบ้านเข้าไปในบ้านแทน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. "คุณป๋อ ณัฐวุฒิ และคุณเอ๋ พรทิพย์ เดินทางมาทำบุญพะเก่ง เนื่องในงานเทศกาลตรุษจีนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมร่วมทำบุญบริจาคโลงศพ และบริจาคขนมทำบุญพะเก่ง (ขนมจันอับ และขนมเปี๊ยะ) ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ หลังจบงานเทศกาลตรุษจีน"
.
ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้คุณป๋อ-คุณเอ๋ และครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สมปรารถนา เฮงๆ ปังๆ ตลอดปีกระต่ายทองและตลอดไปครับ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (1 มีนาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์/นักสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 4,130 ห่อ มอบให้แก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ รวม 4 แห่ง ดังนี้
- สถานสงเคราะห์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมีคุณฐิติยา คงอิ้ว นักสังคมสงเคราะห์ เป็นผู้รับมอบ
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมี คุณทิพรัตน์ ธงทอง นักส่งเสริมสุขภาพเด็ก เป็นผู้รับมอบ
- สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,200 ห่อ โดยมี ว่าที่ รต.ฐิติพันธ์ สนิทประโคน นักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
- บ้านพักเด็กและครอบครัวนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 530 ห่อ โดยมี คุณนันท์นภัส สุขมี นักพัฒนาสังคม เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา นำขนมเปี๊ยะ จำนวน 1,200 ห่อ มอบให้แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จ.สมุทรปราการ
.
รวมมอบขนมเปี๊ยะ จากผู้บริจาคในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ปี 2565 จำนวน 5,330 ห่อ คิดเป็นมูลค่า 26,650 บาท

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All