Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

อาสาฯ ศิลปิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกิจกรรมในงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

{fastsocialshare}

   วันนี้ (26 มกราคม พ.ศ. 2567) เวลา 14.59 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีสวดอธิษฐานเบิกเนตรรูปปั้นมังกร (นักษัตรปีมะโรง) และฮู้ (ยันต์หลวงปู่ไต้ฮง) ในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต (เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เป็นผู้ประกอบพิธีสงฆ์เบิกเนตร ณ บริเวณลานสักการะหลวงปู่ไต้ฮง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการเริ่มประกอบพิธีสงฆ์ สวดชัยมงคลคาถา (พะเก่ง)โดยคณะสงฆ์อนัมนิกาย ประกอบพิธีสวด โดยมี เจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน อาสาสมัคร และผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี ​ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 14.30 น. คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก เดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน พร้อมพูดคุยสอบถามประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่เข้ามาทำบุญพะเก่ง ทำบุญบริจาคเพื่อสาธารณกุศล และอื่นๆ จากนั้น ได้แวะเข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯ ประจำหน่วยให้บริการสาคูสิริมงคล พร้อมลงมือทำสาคูด้วยตนเอง
.
และในวันนี้ (11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ที่ปฏิบัติงานตามหน่วยต่างๆ โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณณัฐวัตร ก้อนทอง รักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับพร้อมนำชมหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ อาทิ หน่วยทำบุญพะเก่ง หน่วยบริการสาคูสิริมงคล จุดประทับยันต์หลวงปู่ไต้ฮง จุดแจกขนมพะเก่ง ฯลฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All