Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

วันที่ 14 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 - 18.00 น.
วันที่ 4 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 -19.00 น.
วันที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 07.00 -16.00 น.
.
? เฉพาะช่องทางออนไลน์เริ่ม 10 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://pttfny.net/newsh
.
 
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ที่สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 06.00 - 12.00 น.
ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (7 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเปิดงานฯ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ คุณบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ กรรมการ คุณธฤต โอภาสวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีสงฆ์ จุดเทียนเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี คณะสงฆ์จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม ประกอบพิธีสงฆ์ ตั้งแต่วันที่ 7-11 กันยายน ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (25 ตุลาคม พ.ศ. 2566) พ.ศ. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร จัดเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย น้ำมันพืช น้ำปลา ขนม และชุดยาสำเร็จรูป รวมมูลค่า 126,133.40 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสตางค์) ร่วมกับ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร นำโดย พระธรรมวชิรปาโมกข์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และ พระศรีวิศาลคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส จัดชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม น้ำยาล้างจาน และน้ำตาลทราย รวมจำนวน 500 ชุด เพื่อประกอบพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) นำแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้
.
ในการนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณวรพจน์ จรัสเศรษฐสิริ รักษาการหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย จัดทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต จากแผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครมูลนิธิฯ อำนวยความสะดวกแก่วัดและประชาชนที่มาร่วมงาน โดยมี คุณขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วย คุณวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมในพิธี ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (1 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรอบหัวเฉียวแพทย์แผนจีน สาขาศรีราชา จำนวน 2,000 ชุด สิ่งของที่แจกประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช และขนม บรรจุใส่ถุงผ้ามูลนิธิฯ พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 100 บาท โดยมี คุณนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณศิลปชัย พันธุ์สุริยานนท์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาองค์กร คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว คุณเจริญ จุรีกานนท์ นายกพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา พร้อมคณะกรรมการพุทธสมาคมฯ และอาสาสมัคร คณะผู้แทนจากเครือสหพัฒน์ บริษัท แปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จำกัด และผู้แทนจากโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คณะกรรมการและผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 20,000 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ สิ่งของที่แจกประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ขนม ฯลฯ บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 100 บาท โดยมี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร. วรชล ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผู้แทนจากหน่วยในเครือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัครกิตติมศักดิ์ อาทิ คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ และคุณศิริพร โอภาสวงศ์ ร่วมในพิธี ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
   ตลอดระยะเวลาของการจัดงาน ได้มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมแจกจ่ายอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่มารอรับสิ่งของ รวมถึงเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ จัดทีมดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครศิลปิน อาทิ คุณดวงตา ตุงคะมณี (ตุ๊ก ดวงตา) คุณกวินรัฏฐ์ ยศอมรสุนทร (หยวน-กวินรัฏฐ์) คุณสวิช เพชรวิเศษศิริ (บี๋) คุณธรรศภาคย์ ซี (บี้) คุณสุมณทิพย์ ซี (กุ๊บกิ๊บ) คุณธวัชชัย คชาอนันต์ (แฮ็ค ชวนชื่น) คุณปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร (หรูหรา) คุณวพรชดา วราพชระ (มะเหมี่ยว) คุณอาจารียา พรหมพฤกษ์ (หลิว) ฯลฯ ร่วมแจกจ่ายสิ่งของ พร้อมจัดกิจกรรมแสดงดนตรี สร้างสีสันภายในงาน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
   คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า "งานประเพณีทิ้งกระจาด เป็นงานบุญที่สำคัญของชาวพุทธ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ด้วยการนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน และดวงวิญญาณที่ไร้ญาติ แล้วแจกเป็นทานแก่ผู้ยากไร้ เป็นงานบุญที่ครบทั้งการทำบุญและให้ทาน ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดทำสืบทอดประเพณีทิ้งกระจาดต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อตั้งมูลนิธิฯ เป็นเวลากว่า 100 ปี โดยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 24 สิงหาคม และ 1 กันยายนที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา และที่สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมงบประมาณการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)"

{fastsocialshare}

   วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรอบหัวเฉียวแพทย์แผนจีน สาขาโคราช จำนวน 2,000 ชุด สิ่งของที่แจกประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช และขนม บรรจุใส่ถุงผ้ามูลนิธิฯ พร้อมมอบค่าพาหนะ คนละ 100 บาท
.
โดยมี คุณสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณศิลปชัย พันธุ์สุริยานนท์ รองผู้อำนวยการ ด้านพัฒนาองค์กร คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว คุณอภิภวัส ตั้งนันทนาการ รักษาการ ประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) คุณกิตติศาสตร์ ลิ้มประยูรสวัสดิ์ รักษาการ รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) คุณรังสรรค์ อินทรชาธร รักษาการ รองประธานมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) คุณสมพงษ์ จันทรมณี รองประธานมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา (ฮุก 31) พร้อมคณะฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมในพิธี ณ คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All