Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัหว้นาแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ จุด สน.หัวหมาก ลาดพร้าว และวังทองหลาง ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิ โดยมี คุณศิริพร รัตนคันทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ร่วมในพิธี ณ วัดบึงทองหลาง ซอยลาดพร้าว 101
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางเขน โดยมี เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางเขน ร่วมในพิธี ณ บริเวณสำนักงานเขตบางเขน
    รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางกะปิ และเขตบางเขน จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (9 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาฯ กู้ภัย และอาสาฯ ศิลปิน ได้แก่ คุณต้าร์ จตุรภัทร (ศิลปิน 388) และคุณไข่มุก รุ่งรัตน์ (ศิลปิน 373) ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางซื่อ โดยมี คุณเตชิณณศิริ เปรอมรินทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางซื่อ พร้อมด้วยอนุพงษ์ อรุณเรืองสวัสดิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ วัดเลียบราษฎร์บำรุง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
 
และในเวลาเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อาสาฯ กู้ภัย จุด สน.ประชาชื่น และอาสาฯ ศิลปิน คุณอ๊อด ชยากรณ์ (ศิลปิน 504) ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตจตุจักร โดยมีคุณชิณภัทร สายนันท์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลรังรักใต้
 
    รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตพญาไท โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพญาไท ร่วมในพิธี ณ บริเวณสวนพญาไทภิรมย์ ถนนพระราม 6 ซอย 28
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการและศาสนพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตห้วยขวาง โดยมี คุณพิณ นพกุลสถิตย์ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคุณสุชาติ คำภาพงษ์ และคุณกุลวดี ศิริวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เขตห้วยขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (8 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตลาดพร้าว โดยมี คุณเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ พร้อมด้วยคุณเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คุณศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ วัดสาครสุ่นประชาสวรรค์ ซอยโชคชัย 4
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตคันนายาว โดยมีคุณบัญชา สืบกระพัน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ วัดคู้บอน (ข้าง สน.คันนายาว)
 
  รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตลาดพร้าว และเขตคันนายาว จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตดินแดง โดยมี คุณอุดมศักดิ์ ไวชะโยดม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานกีฬาแฟลตดินแดง 58 (หน้าโรงเรียนวิชูทิศ)
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณวิไลวรรณ เต่าทองวัฒน์สร หัวหน้าแผนกพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ​ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบึ่งกุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบึ่งกุ่ม ร่วมในพิธี ณ บริเวณสำนักงานเขตบึ่งกุ่ม
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตดินแดง และเขตบึ่งกุ่ม จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตราชเทวี โดยมีคุณณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยคุณขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี คุณภัคภร แสงศิวะฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธี ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 ซอยพญานาค
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตวังทองหลาง โดยมี คุณปัณฐนิต ปรางชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมในพิธี ณ บริเวณใต้ทางด่วน (ลานกีฬาวังทองหลางฝั่งใต้)
    รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All