Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (6 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางแค โดยมี คุณโครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตทวีวัฒนา โดยมี คุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณชุมชนบางพรหมร่วมใจ ถนนพุทธมณฑล 3 และบริเวณชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (3 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน มูลนิธิฯ อาทิ คุณต้าร์ จตุรภัทร (ศิลปิน 388) และคุณปุ๊กกี้ วรินดา (ศิลปิน 61) ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตดุสิต โดยมี คุณธวัชชัย จันทร์เส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยคุณสรรเสริญ เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตดุสิต ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร (บางกระบือ) ซอยสามเสน 25
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางบอน โดยมี คุณทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ ลานจอดรถซอยกำนันแม้น 13 แยก 17
 
  รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตดุสิต และเขตบางบอน จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (5 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตหนองแขม โดยมีคุณธันย์จิรา โรจน์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ วัดไผ่เลี้ยง ซอยเพชรเกษม 110
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน โดยมี คุณไชยยา แก้วก่า เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางขุนเทียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ ชุมชนวัดสะแกงาม ซอยสะแกงาม 28
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางขุนเทียน จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (2 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครและอาสาศิลปิน มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตคลองสาน โดยมี คุณธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมในพิธี ณ บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เขตคลองสาน
   และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตสัมพันธวงศ์ โดยมี คุณอาทิตยา โชคกิจมนัสชัย ผู้อำนวยการสำนักเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมด้วยคุณอุกฤษฎ์ องตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณวงเวียนโอเดียน เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตคลองสาน และเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตตลิ่งชัน โดยมี คุณกนกลักษณ์ เชาวลิต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยคุณจิตติมา พุ่มจันทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ วันอินทราวาส ซอยประดู่ 24
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน มูลนิธิฯ อาทิ คุณเมย์ อธิชา (ศิลปิน 374) , คุณปุกกี้ วรินดา (ศิลปิน 61) ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางพลัด โดยมี คุณวัชรพงศ์ วันนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แยก 5
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตตลิ่งชัน และเขตบางพลัด จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (1 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุ โดยมีคุณผาสุข ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตทุ่งครุ พร้อมด้วยคุณอนุชิต สาสระกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชาและสวัสดิการสังคม และคุณปัญญาวรรณ นวมนาม หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม ร่วมในพิธีมอบ ณ โรงเรียนนาหลวง (แยกนาหลวง) ถนนพุทธบูชา
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก โดยมี คุณศุภพิชญญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางรัก นายเพชรรุ้ง นิ่มนคร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณลานกีฬาต้านยาเสตติดวัดมหาพฤตธาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตทุ่งครุ และเขตบางรัก จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All