Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (31 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยพทย์สงเคราะห์ชุมชน คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตยานนาวา โดยมีคุณสุนิติ บุณญมหาศาล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตยานนาวา ร่วมในพิธีมอบ ณ วัดช่องลม ถนนนพระราม 3 ซอย 68 แขวงช่องนนทรี
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตธนบุรี โดยมี คุณอัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมด้วยบำรุง สำเนียงงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยวัดเวฬุราชิณ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตยานนาวา และเขตธนบุรี จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณชาญรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ #เขตบางคอแหลม ณ บริเวณวัดจันทร์ใน ซอยเจริญกรุง 107
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตวัฒนา โดยมี คุณสุชาติ รักชื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตวัฒนา ร่วมมอบ ณ ชุมชนข้างสะพานคลองตัน ซอยปรีดีพนมยงค์ 46
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางคอแหลม และเขตวัฒนา จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (30 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางกอกน้อย โดยมีคุณเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมในพิธี ณ บริเวณวัดยางสุทธาราม ถนนพรานนก
  และในเวลาเดียวกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิฯ และอาสาฯ ศิลปิน อาทิ คุณมะเหมี่ยว พรชดา (ศิลปิน 58) คุณเมย์ ธิชา (ศิลปิน 374) ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางกอกใหญ่ โดยมี คุณสุเมธ อมรศรีวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วย คุณชัชชลัยย์ หนุนแดง หัวหน้าฝ่ายปกครอง คุณเด่นดวง ไทยวัฒนา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมในพิธีฯ ณ วัดท่าพระ แขวงท่าพระ
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตคลองเตย โดยมีคุณปิยะธิดา นิยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมมอบ ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (ใกล้ 70 ไร่) เขตคลองเตย
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ จุด สน.บางมด แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตจอมทอง โดยมี คุณสุพน วรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจอมทอง พร้อมด้วยพระสมพงศ์ สุขะกาโม ตัวแทนเจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนนอก ร่วมมอบ ณ วัดบางขุนเทียนนอก เขตจอมทอง
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตคลองเตย และเขตจอมทอง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตภาษีเจริญ โดยมี คุณวัลลภ เกียรติวรศรีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยสำนักงานเขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคุณประยูร วงค์พุทธคำ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ณ บริเวณวัดวิิจิตรการนิมิต ซฮยบางแวก 1 และวัดโคนอน ซอยเทอดไท 59
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตราษฏร์บูรณะ โดยมี คุณดลจิตร์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ พร้อมด้วยคุณรุ้งลาวัลย์ มั่นใจอารย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และคุณ สุวิศา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ณ สำนักงานเขตราษฏร์บูรณะ
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ และเขตราษฏร์บูรณะ จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวห้นาแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตพระนคร โดยมี คุณวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ (ป้อมพระสุเมรุ) ถนนพระอาทิตย์
    และในเวลาเดียวกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตปทุมวัน โดยมีอาสาสมัคร มูลนิธิฯ อาทิ คุณหยวน กวินณัฏฐ์ ยศอมรสุนทร อาสาฯ ศิลปิน 18 คุณอู๊ด อชิต ธีระวิทยตระกูล อาสาฯ ศิลปิน 45 คุณตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง อาสาฯ ศิลปิน 172 คุณเบนซ์ พิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา อาสาฯ ศิลปิน 231 คุณณัฐ พสธร เหมวงศ์ อาสาฯ ศิลปิน 234 คุณอาหลี อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล อาสาฯ ศิลปิน 305 คุณโยกเยก อัครเดช รอดวินิจ อาสาฯ ศิลปิน 23 คุณจวบ ชยุฒ อนุเวชทีวงค์ อาสาฯ ศิลปิน 82 ร่วมมอบ ณ วัดมหาไถ่ (โบสถ์มหาไถ่) ซอยร่วมฤดี
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตพระนคร และเขตปทุมวัน จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All