Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตคลองเตย โดยมีคุณปิยะธิดา นิยม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมมอบ ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (ใกล้ 70 ไร่) เขตคลองเตย
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ จุด สน.บางมด แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตจอมทอง โดยมี คุณสุพน วรรณรัตน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจอมทอง พร้อมด้วยพระสมพงศ์ สุขะกาโม ตัวแทนเจ้าอาวาสวัดบางขุนเทียนนอก ร่วมมอบ ณ วัดบางขุนเทียนนอก เขตจอมทอง
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตคลองเตย และเขตจอมทอง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 สิงหาคม 2565) เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ อาสาสมัครศิลปินของมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีปล่อยขบวนคาราวานแจกเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวม 50 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 25,000 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ)
    โดยมี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1, 2 และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ บริเวณสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
ในปี 2565 นี้ มูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 33,500 ชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา ชลบุรี และสมุทรสาคร      โดยประสานงานกับสำนักงานเขตและหน่วยงานภาครัฐในภูมิภาค พร้อมทั้งสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ มูลนิธิ/สมาคมจีน ประจำจังหวัดต่างๆ รวมงบประมาณในการดำเนินการกว่า 12.3 ล้านบาท

{fastsocialshare}

   วันนี้ (26 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวห้นาแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตพระนคร โดยมี คุณวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพระนคร ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณสวนสันติชัยปราการ (ป้อมพระสุเมรุ) ถนนพระอาทิตย์
    และในเวลาเดียวกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตปทุมวัน โดยมีอาสาสมัคร มูลนิธิฯ อาทิ คุณหยวน กวินณัฏฐ์ ยศอมรสุนทร อาสาฯ ศิลปิน 18 คุณอู๊ด อชิต ธีระวิทยตระกูล อาสาฯ ศิลปิน 45 คุณตูมตาม ยุทธนา เปื้องกลาง อาสาฯ ศิลปิน 172 คุณเบนซ์ พิสิฐพล นิธิพงษ์วัฒนา อาสาฯ ศิลปิน 231 คุณณัฐ พสธร เหมวงศ์ อาสาฯ ศิลปิน 234 คุณอาหลี อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล อาสาฯ ศิลปิน 305 คุณโยกเยก อัครเดช รอดวินิจ อาสาฯ ศิลปิน 23 คุณจวบ ชยุฒ อนุเวชทีวงค์ อาสาฯ ศิลปิน 82 ร่วมมอบ ณ วัดมหาไถ่ (โบสถ์มหาไถ่) ซอยร่วมฤดี
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตพระนคร และเขตปทุมวัน จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (20 สิงหาคม 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนเปิดงานฯ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฎิคม และคณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊. ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงาน ประกอบพิธีสงฆ์ งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565
ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2565 พระสงฆ์จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม ประกอบพิธีสงฆ์ สวดพุทธบูชา สังวัธยายพระสูตร และประกอบพิธีถวายพุทธบูชา (ก่งฮุก) ฯลฯ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ (รายละเอียดอยู่ในคอมเม้นใต้โพสต์)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 สิงหาคม 2565) เวลา 11.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภ จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีคุณสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยคุณสุวิทย์ ชีวะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณวัดสระเกศราชวรวิหาร (ภูเขาทอง) ถนนจักรพรรดิพงศ์
    และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตสาทร โดยมี คุณรุ่งรัตน์ ศรีสุชาติ หัวหน้าพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ณ ลานกีฬาชุมชนดอนกุศลร่วมใจ ซอยเจริษราษฎร์ 3

{fastsocialshare}

    วันที่ 19 สิงหาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดประจำปี 2565 จำนวน 1,500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งสถานที่แจกออกเป็น 3 แห่ง ดังนี้
จุดที่ 1 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน จำนวน 420 ชุด ณ บริเวณวัดคลองตันราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านแพ้ว
จุดที่ 2 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน จำนวน 450 ชุด ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว
และจุดที่ 3 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน จำนวน 630 ชุด ณ บริเวณวัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว
โดยมี คุณพิรุณโรจน์ นาคดนตรี นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยคุณนฤพล เติมบุญ ปลัดอำเภอบ้านแพ้ว และคุณฐิติวัช วารีรัตน์ภากร สาธารณสุขอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All