Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (24 สิงหาคม 2565 ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พระสงฆ์จีนนิกาย วัดโพธิ์แมนคุณาราม สวดพุทธบูชา สังวัธยายพระสูตร และประกอบพิธีถวายพุทธบูชา (ก่งฮุก) เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 จากนั้นเวลา 12.30 -1530 น. ประกอบพิธีโปรยทานทิ้งกระจาด (หม่งซัวซีเจี๊ยะ) และกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล โดยมี คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงปู่ไต้ฮง ์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมในพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง พลับพลาไชย กรุงเทพ

{fastsocialshare}

    วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประกอบพิธีเปิดประตูผี เนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะ และเครื่องเซ่นไหว้ดวงวิญญาณ โดยมีคณะผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ไต้ฮง ร่วมในการประกอบพิธีฯ​ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ​
   ประเพณีทิ้งกระจาด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสารทจีน ตามคติความเชื่อของชาวจีนว่าในช่วงเดือน ๗ (จีน) ซึ่งมักจะอยู่ในราวเดือนสิงหาคม-กันยายนของปฏิทินสุริยคติสากล จะมีการปล่อยดวงวิญญาณให้ออกมารับส่วนบุญกุศลจากญาติโยมหรือผู้อุทิศ มีกำหนด ๑ เดือน เมื่อครบกำหนดแล้วดวงวิญญาณจะต้องกลับไปสู่ที่เดิม จึงมีการ "เปิดประตูผี" ในวันที่ ๑ เดือน ๗ (จีน) และ "ปิดประตูผี" ในวันที่ ๓๐ และกำหนดการทิ้งกระจาดในวันที่ ๒๗ เดือนเดียวกัน ในปี 2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญบริจาคซื้อชุดข้าวสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 24 สิงหาคม 2565 บริเวณฝั่งสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิฯ คอยให้บริการและอำนวยความสะดวก และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของผู้ทำบุญบริจาคและให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด มูลนิธิฯ จึงจัดให้มีช่องทางการร่วมทำบุญทิ้งกระจาดผ่านระบบออนไลน์ในอีกช่องทางหนึ่ง (ท่านสามารถดูการทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์ได้ที่ลิงค์นี้ https://pttfny.net/newsh/)

{fastsocialshare}

    วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย/แผนกส่งเสริมการศึกษาฯ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ คุณสัญญา พรนารายณ์ (ศิลปิน 2) คุณสิริพงศ์ สุขสมนาค (กิ๊ฟ โคกคูน ศิลปิน 208) ร่วมกับ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน นำโดย คุณวิชัย มณีรัตนกุล ประธานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนในพืนที่อำเภอเมือง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร (5 กก.) บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) รวมมูลค่า 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณกณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง
พร้อมด้วยคุณคมกฤษดิ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
    จากนั้นเวลา 13.00 น. ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสีคิ้ว โดยมี คุณสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอสีคิ้ว คุณสิทธิศักดิ์ จันทรรวงทอง ประธานมูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ คุณศักดา บูรณะบัญญัติ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อพระยาสี่เขี้ยว ชุดที่ 2 และคณะฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

{fastsocialshare}

     วันนี้ (8 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย/แผนกส่งเสริมการศึกษาฯ และคุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง อาสาสมัครมูลนิธิฯ (ศิลปิน 4) ร่วมกับมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) นำโดย คุณอภิภวัส ตั้งนันทนาการ ประธานมูลนิธิมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน (หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) ทำพิธีแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนในพืนที่อำเภอเมือง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร (5 กก.) บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) รวมมูลค่า 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถาน(หลักเสียงเซี่ยงตึ๊ง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
    จากนั้นเวลา 13.00 น. ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่อำเภอสูงเนิน โดยมีคุณไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยคุณสมเกียรติ เกียรติกำจายขจร ประธานมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน และคณะฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ มูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All