Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

     วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ อาสาสมัคร หหน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมี คุณสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมมอบ ณ บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติเชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินถนนกรุงธนบุรี
    และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางขุนเทียน จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณวัดบางกระดี่ ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ

{fastsocialshare}

      วันนี้ (16 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) ณ บริเวณโรงเรียนวัดราชสิงขร ซอยเจริญกรุง 74 แขวงวัดพระยาไกร
 
   และในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนา จำนวน 500 ชุด บริเวณลานกีฬาแสงทิพย์ ใต้ทางด่วน ซอยปรีดีพนมยงค์ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางคอแหลม และสำนักงานเขตวัฒนา ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

     วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมีคุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมมอบฯ โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณหน้าชุมชนประตูน้ำฉิมพลี ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ จำนวน 265 ชุด
 
จุดที่ 2 เวลา 10.30 น. บริเวณลานเอนกประสงค์ชุมชนเจ้าพระยาร่วมใจ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ชอย 28 แขวงสาลาธรรมสพน์ จำนวน 235 ชุด
 
และในวันเดียวกันนี้ เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ จำนวน 500 ชุด โดยมีคุณกรุณา ธูปเทียนหอม ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ร่วมมอบฯ ณ บริเวณวัดดีดวด ซฮยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ

{fastsocialshare}

    วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. คุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมี คุณปัณณ์ฐนิต ปรางค์ชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง พร้อมด้วยคุณวรางคณา สท้านวัตร์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และคุณบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณลานกีฬาวังทองหลางใต้ (ใต้ทางด่วน) ถนนลาดพร้าวตัดกับถนนประดิษฐ์ฒนูธรรม
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณวินน์-วาทิต โสภา อาสาฯ ศิลปิน 181 และอาสาสมัคร จุดบางนา ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางนา จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนวัดบางนาใน ซอยสรรพาวุธ 1 แขวงบางนาใต้

{fastsocialshare}

      วันนี้ (17 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ คุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัคร กิตติมศักดิ์ และอาสาสมัคร ศิลปิน อาทิ คุณหยวน-กวินรัฏฐ์ ศิลปิน 18 คุณตูมตาม-ยุทธนา ศิลปิน 172 คุณณัฐ-พสธร ศิลปิน 174 คุณเมย์-ธวนัฏฐิตา ศิลปิน 42 คุณเดียร์-ลิลลี่ ศิลปิน 306 คุณอาหลี-อัฐริญญา ศิลปิน 305 คุณมะเหมี่ยว-พรชดา ศิลปิน 58 และคุณภูมิ-เกียรติภูมิ ศิลปิน 201 ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมี คุณมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ และคุณสายชล จังสมย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ ร่วมมอบ ณ บริเวณเคหะชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี
 
    และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณวินน์-วาทิต โสภา อาสาฯ ศิลปิน 181 และเจ้าหน้าที่แผนกสังคม อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง จำนวน 500 ชุด ณ บริเวณโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซอยวชิธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก

{fastsocialshare}

      วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์โรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสวนหลวง จำนวน 500 ชุด โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. บริเวณวัดใต้ ซอยอ่อนนุช 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 2 เวลา 10.30 น. บริเวณวัดทองเก้า ซอยอ่อนนุช 25 จำนวน 250 ชุด
 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำหนักงานเขตคลองเตย และสำนักงานเขตสวนหลวง ร่วมในพิธีมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All