Colors: Blue Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (13 กันยายน 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมีคุณชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว พร้อมด้วยคุณบัญชา สืบกระพัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคันนายาว คุณศิริพงษ์ รัตนโรจนากุล และพระใบฎีกา บุญเลิศ กาญฺจโน เจ้าอาวาสวัดบางชัน ร่วมมอบฯ ณ บริเวณวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) ถนนพระยาสุเรนทร์ซอย 1 แขวงคันนายาว
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. บริเวณชุมชนสะพานแดงมณีพัฒนา พหลโยธิน 54/1 แยก 6-2 แขวงคลองถนน จำนวน 300 ชุด
 
จุดที่ 2 เวลา 11.30 น. บริเวณชุมชนธาราทิพย์พัฒนา ซอยธาราทิพย์ 11 แขวงคลองถนน จำนวน 200 ชุด
 
โดยมีคุณษา-วรรณษา อาสาฯ ศิลปิน 478 พร้อมด้วยคุณอาท-รณชัย อาสาฯ ศิลปิน 407 และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสายไหม ร่วมในพิธีมอบ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (8 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพญาไท จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยแบ่งจุกแจกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณชุมชนอินทมาระ 29 แยก 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน จำนวน 200 ชุด โดยมีคุณชัยชวัชร์ เกตุธิติวิรัชต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตฯ พร้อมด้วยจ่าเอกคมกริช คุ้มมงคล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมมอบ
 
จุดที่ 2 บริเวณวัดไผ่ตัน ซอยผหลโยธิน 15 แขวงสามเสนใน จำนวน 300 ชุด โดยมี พระครูสถิตสารสุนทร (หลวงพ่อทะเล) เจ้าอาวาสวัดไผ่ตัน ร่วมในพิธีมอบฯ
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณณัฏฐากร ศิรสีห์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี และเจ้าหน้าที่แผนหสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชี/การเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) ณ บริเวณโรงเรียนวัดลาดกระบัง ซอยร่มเกล้า 27 แขวงลาดกระบัง
 
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุภาพร แสงเพ็ญ หัวหน้าแผนกการเงินการธนาคาร คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอก จำนวน 500 ชุด โดยแบ่งจุดแจกออกเป็น 2 จุด ดังนี้
 
จุดที่ 1 บริเวณวัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์ (วัดเจ้าพระยาปลา) ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 2 บิรเวณมัสยิดยำอัลอิควาน (ลำมดตะนอย) ซอยร่วมพัฒนา ถนนสุวินทวงศ์ ตำบล(แขวง)ลำต้อยติ่ง จำนวน 250 ชุด
 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำสำนักงานเขตลาดกระบัง และสำนักงานเขตหนองจอก ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

       วันนี้ (6 กันยายน 2564) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณณัฎฐากร ศิรสีห์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบัญชี ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) ณ ลานกีฬา สน. ดินแดง แขวง/เขตดินแดง
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณจันทิมา รอดเพชรไพร หัวหน้าแผนกบัญชี ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตพระนคร จำนวน 2 จุด
จุดที่ 1 บริเวณชุมชนวัดใหม่อมตรส ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด
จุดที่ 2 (เวลา 10.30 น.) บริเวณโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ถนนปรอนายก แขวงบ้านพานถม แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด
.
โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานประจำสำนักงานเขตพระนคร และสำนักงานเขตดินแดง ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร หน่วยแพทย์ และบัญชีการเงิน ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางซื่อ จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) โดยมีคุณศุภมิตร บัวซ้อน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตบางซื่อ ร่วมมอบฯ ณ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนหัวรถจักรตึกแดงเขต 2 ถนนริมคลองประปา แขวางบางซื่อ
 
     และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่แจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณวัดม่วง ซอยเพชรเกษม 63 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง
 

{fastsocialshare}

      วันนี้ (4 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ ร่วมในพิธีปล่อยขบวนคาราวานเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2564 เพื่อไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนภายในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ 50 เขตกรุงเทพมหานคร (กำหนดแจกจ่ายระหว่างวันที่ 4-22 กันยายน 2564 วันละ 2 เขต) เขตละ 500 ชุด รวม 25,000 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ถุงผ้าดิบ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา น้ำพริกสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ และเงินสดจำนวน 200 บาท) รวมมูลค่าทิ้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ณ บริเวณหน้าสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
เนื่องจากในปี 2564 นี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มูลนิธิฯ ได้เพิ่มเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกให้แก่ประชาชนขึ้นอีก 10,000 ชุด รวมเป็น 25,000 ชุด คิดเป็นเงิน 10,000,000 บาท และในโอกาสนี้ กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด โดยคุณชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ ประธานบริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อทำร่วมบุญทิ้งกระจาด จำนวน 5,000,000 บาท เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณเพ็ญนิภา ตวงสิทธิสมบัติ ภริยา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คุณพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร คุณยุทธนา ป่าไม้ ผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ พ.ต.อ. มนัส รุ่งนาค ผู้กำกับสถานีตำรวจพลับพลาไชย 1 และพ.ต.อ. พนม เชื้อทอง ผู้กำกับสถานีตำรวจพลับพลาไชย 2 รวมถึงคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และอาสาสศิลปิน ร่วมในพิธีฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All