×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทยสู่ภัยโควิด-19" โดยคุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้แก่ประธานชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 10 แห่ง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักอาศัยภายในชุมชนของแต่ละชุมชน ได้ใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

{gallery}Media/MedicalUnit/2021/07/19072021{/gallery}

{fastsocialshare}

      วันนี้ (18 พฤษภาคม 2564) คุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19" มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง (ซ.จรัญสนิทวงค์ 23) เขตบางกอกน้อย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักภายในชุมชนฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

{gallery}Media/MedicalUnit/2021/05/18052021{/gallery}

{fastsocialshare}

     วันที่่ 16 มิถุนายน 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู่ภัยโควิด-19" นำโดยคุณฐิติวัชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนในเขตกรุงเทพฯ มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในชุมชน รวม 5 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนมิตรสัมพันธ์ เขตบางคอแหลม
2. ชุมชนเชื้อเพลง เขตยานนาวา
3. ชุมชนวัดสุทธาราม เขตคลองสาน
4. ชุมชนวัดนางนอง เขตธนบุรี
5. ชุมชนวัดกันตทราราม เขตธนบุรี
{gallery}Media/MedicalUnit/2021/05/16062021{/gallery}

{fastsocialshare}

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" นำโดยคุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักอาศัยภายในชุมชนหลังตลาดเจริญนคร 55 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

{gallery}Media/MedicalUnit/2021/05/17052021{/gallery}

{fastsocialshare}

      วันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2564 คุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ ลงพื้นที่ชุมชนฝนเขต กทม. เพื่อมอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ (ซอยจรัญสนิทวงค์ 13) เขตภาษีเจริญ และชุมชนพัฒนา (จรัญสนิทวงค์79) เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

{gallery}Media/MedicalUnit/2021/05/24052021{/gallery}

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2564 คุณฐิติวิชร์ วรรณมโนมัย หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ณ ที่ทำการชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี รวมถึงชมรมผู้สูงอายุเพชรทองคำ เขตบางขุนเทียน กทม. และชุมชนทองพูนพัฒนา บางแวก เขตบางแค กทม. ในวันที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา

{gallery}Media/MedicalUnit/2021/05/1213052021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week