Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ต.ดงน้อย อ.ราชสาว์น จ.ฉะเชิงเทรา
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 654 ราย ดังนี้
• ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 119 ราย
• ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 36 ราย
• บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 62 ราย
• บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 326 ราย
• ทันตกรรม จำนวน 58 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 10 ราย, เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 36 ราย และแนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 12 ราย
• แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (18 มิถุนายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หมู่บ้านวังทองวิลล่า (ซอยเสรีไทย 39 แยก 1) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 224 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 107 ราย และแจกแว่นสายตายาว จำนวน 117 ราย

{fastsocialshare}

  วันนี้ (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาว ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน มัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 82 ราย แบ่งเป็น ตรวจโรคทั่วไป จำนวน 70 ราย และ แจกแว่นสายตายาว จำนวน 112 ราย

{fastsocialshare}

   วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนสุขอนันต์ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 147 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 69 ราย และ แจกแว่นสายตายาว จำนวน 78 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (20 มิถุนายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโโยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ชุมชนรวมใจสามัคคี เขตสายไหม กรุงเทพฯ
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 110 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 49 ราย และแจกแว่นสายตายาว จำนวน 61 ราย

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น ตรวจทันตกรรม บริการตัดผม ฯลฯ แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 749 ราย ดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 178 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 86 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 87 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 28 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 24 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 35 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 64 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 283 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 33 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 18 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All