Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนก หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาลกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังขอน อำเภอตาลกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 624 แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 156 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 58 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 56 ราย แจกแว่นสายตา จำนวน 206 ราย และตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 94 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 81 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 4 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 43 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 11 ราย

{fastsocialshare}

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตัดผม แจกแว่นสายตา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโโยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสมหวัง จันทรมิตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง และมูลนิธิพุทไธสวรรย์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 125 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 55 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 63 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 326 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 103 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 80 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 14 ราย และจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 46 ราย รวมถึง แจกไม้เท้าแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 ราย
 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตบางบอน จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโโยไม่มีคา่ใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนซอยกำนันแม้น 13 เขตบางบอน กรุงเทพฯ
.
โดยมี ยอดผู้มารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 75 คน และยอดผู้มารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 100 คน

{fastsocialshare}

   วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ โครงการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ นายแพทย์ บรรจบ อุบลแสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังคม นายอนุชัย อ่างมัจฉา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังคม คุณสิทธิชัย สนิทกลาง เภสัชกรโรงพยาบาลสังคม คุณกรุณา เครือเนตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณเจษฎา นุชพ่วง ทันตแพทย์ และคุณจิรเมธ สารบัญดิษฐ ผู้ช่วยทันตแพทย์โรงพยาบาลสังคม ออกหน่วยให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น แจกแว่นสายตา บริการตัดผมชาย-หญิง ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 121 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 36 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 71 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 212 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 107 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 6 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 95 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 6 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 91 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 3 ราย

{fastsocialshare}

   วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
โดยมี ผู้มาใช้บริการทั้งหมด จำนวน 524 ราย แบ่งเป็น บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 61 ราย บริการคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 48 ราย บริการแจกแว่นสายตาสั้น สายตายาว จำนวน 186 ราย ตรวจทันตกรรม จำนวน 91 ราย ประกอบด้วย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 81 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 10 ราย พร้อม บริการตัดผม จำนวน 48 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 90 ราย
และในส่วนของการบริการตัดผมฟรีในวันนี้ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ได้นำทีมช่างทำผมจาก Chalachol Academy ร่วมให้บริการประชาชน ฟรี ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ
 
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All