Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผม ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านรุน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
   โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 208 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 110 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 60 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 458 ราย ตรวจรักษาโรคทันตกรรม จำนวน 144 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 12 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 9 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 123 ราย รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 204 ราย และแจกไม้เท้า 11 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 เมษายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณหฤทัย มณีวงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตพญาไท ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนอินทามระ 1 (ลับแล) เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 20 คน และรับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 24 คน

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผม ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสุทธิ โภควรรณวิทย์ ประธานมูลนิธิสามชุก ร่วมกิจกรรม ณ มูลนิธิสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
   โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 97 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 76 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 78 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 353 ราย รวมถึง ตรวจรักษาโรคทันตกรรม จำนวน 85 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 18 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 54 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 13 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 43 ราย

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ร่วมกับ แพทย์หญิงอภิรุจี สมัยสกุลพัฒนา แพทย์โรงพยาบาลท่าวุ้ง ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจโรคทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวาน บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ วิโสรัมย์ นายอำเภอท่าวุ้ง พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ เอนกศักยพงศ์ ประธานมูลนิธิลพบุรีสงเคราะห์ พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
  โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 117 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 27 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 56 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 394 ราย ทันตกรรม จำนวน 46 ราย แบ่งเป็น ถอนฟัน จำนวน 13 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 25 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 8 ราย และ กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 90 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 13 ราย และแจกผ้าถุงผู้สูงอายุ จำนวน 100 ผืน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผม ฯลฯ ให้แก่ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์หญิง โดยมี คุณปรานอม ประดิษฐกำจรชัย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ร่วมกิจกรรม ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 133 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 32 ราย รับบริการตัดผม จำนวน 51 ราย บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 188 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 30 ราย และแจกผ้าขนหนู จำนวน 100 ผืน

{fastsocialshaer}

   วันนี้ (21 เมษายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่บ้านบัวบาน เขตหลักสี่
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 46 คน และรับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 109 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All