Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา จำนวน 21 คน ตรวจคัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 11 คน และตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 28 คน

{fastsocialshare}

   วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี จำนวน 9 คน คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 6 คน และตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 15 คน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
  โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา จำนวน 10 คน คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 3 คน และแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 4 คน

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 ตุลาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา และแจกแว่นสายตายาว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์อาสาเฝ้าระวังภัยต้านยาเสพติด ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา จำนวน 80 ราย และเข้ารับบริการแจกแว่นสายตายาวฟรี จำนวน 105 ราย
 

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All