Colors: Green Color

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ ทันตานามัย เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการ มฉก บริการชุมชน ครั้งที่ 208

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทไธสวรรย์ ป่อเต็กตึ๊ง จ.พระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงพ่อเขียว อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่คุณธรรมเชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และ มูลนิธิมงคลสารวิสุทธ์ิอนุสรณ์ จ.ขอนแก่น ออกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจสุขภาพฟัน และแจกแว่นตา ฟรี ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น

แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนร่วมกับ มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.พิจิตร ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไป ณ ที่ทำการมูลนิธิมูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ อ.เมือง จ.พิจิตร

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการ "ปีใหม่ ปลอดภัย เมาไม่ขับ" ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All