Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (7 มีนาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก จังหวัดตาก ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจทันตกรรม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 929 ราย แบ่งเป็น รับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 154 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 49 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 52 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 458 ราย และเข้ารับบริการตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 136 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 109 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 18 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 78 ราย พร้อมแจกไม้เท้า จำนวน 2 ราย

{fastsocialshare}

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ชุมชนรุ่งอรุณ ซอยสุขสวัสดิ์ 1 เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 85 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 51 ราย แจกแว่นสายตายาว จำนวน 34 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 2 ราย

{fastsocialshare}

   วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจทันตกรรม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ 1 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 941 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 172 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 96 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 86 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 415 ราย และตรวจทันตกรรม จำนวน 109 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 13 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 66 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 30 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 63 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำทีม เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิขาเทียมฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 270 ผืน พร้อมค่าพาหนะ คนละ 500 บาทให้แก่ผู้พิการ ช่าง และอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 159,570 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
.
โดยมี คุณอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

{fastsocialshare}

   วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกแว่นสายตายาวให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนศิริกุลศาสน์วิทยา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 127 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 57 ราย แว่นสายตายาว จำนวน 65 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 5 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนก หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ร่วมกับ แพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี แพทย์หญิงอริยาภรณ์ แก้วเวียงเดช และ แพทย์หญิงกุลรัตน์ ปรียา ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชา-หญิง ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดสายราษฎร์บำรุง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 666 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 117 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 23 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 55 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 331 ราย และบริการตรวจด้านทันตกรรม จำนวน 82 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 7 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 68 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 7 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 52 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 6 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All