Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา จำนวน 26 คน ตรวจคัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 20 คน และแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 17 คน

{fastsocialshare}

    วันพฤหับดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณพัชรี เกิดไพบูลย์ลักษณ์ ประธานชุมชนตรอกสลักหิน จัดกิจกรรมออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนตรอกสลักหิน เขตปทุมวัน
   โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 70 คน และเข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 110 คน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
  โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา จำนวน 10 คน คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 3 คน และแจกแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 4 คน

{fastsocialshare}

   วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยา จำนวน 21 คน ตรวจคัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 11 คน และตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 28 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All