Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (15 มีนาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และคุณทรงกรต กิตติสนธิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิว ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่ หมู่บ้านลัดลาวิลล์ 2 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และชุมชนซอยปู่เทพ-ปู่จันทร์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยาให้แก่ประชาชน (มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 79 คน) และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชน (มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 90 คน) ณ บริเวณชุมชนกุฎีขาว เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

{fastsocialshare}

    วันที่ 12 มีนาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมแจกจ่ายยา และบริการแว่นสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ บริเวณชุมชนจรัญฯ 13 รวมใจ เขตบางงกอกน้อย กรุงเทพฯ
   โดยมีคุณสัมฤทธิ ฤทธิชัย ประธานชุมชนฯ พร้อมด้วย ร.ต.ท.กิตติพล เสมเจริญ ผู้ประสานงาน ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ปราถนาวัฒนสุข รองสารวัตรปราบปราม หัวหน้าชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ และคุณธนาภา ชิงชัย และ คุณสายรุ้ง จำนงสุทธเสถียร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตบางกอกน้อย ร่วมออกหน่วยฯ ยอดผู้รับบริการตรวจโรคทั่วไป-รับยา จำนวน 90 คน ยอดผู้รับบริการแว่นสายตา จำนวน 121 คน

{fastsocialshare}

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยาให้แก่ประชาชน จำนวน 96 คน และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชน จำนวน 87 คน ณ บริเวณวัดสลักเหนือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิพันท้ายนรสิงห์ ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง และบริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดพันท้ายนรสิงห์ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
โดยมีผู้มารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 78 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 47 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 31 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 134 ราย

{fastsocialshare}

    วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมแจกจ่ายยา และบริการตัดผม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 63 ราย และเข้ารับบริการตัดผม จำนว 19 ราย ณ ชุมชนคลองล่าง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

ขอเชิญทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์