Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่ม่ีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยมี คุณอำภา รอดผ่องผุด กรรมการชุมชนวัดสามพระยา และเจ้าหน้าที่เขตพระนคร ร่วมออกหน่วย ณ ชุมชนวัดสามพระยา เขตพระนคร
    โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรับยา จำนวน 57 ราย และบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 88 ราย

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เต็กก่า จี่สิ่งเกาะ นำโดยคุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณไพรัตน์ กาญจนาศิริวรรณ รองประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ และคุณประสิทธิ์ อาจบรรจง สมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก อาทิ วาดรูประบายสี และตุ๊กตาปูนปั้น ณ วัดแพงศรีบ้านบ่อ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
.
โดยมียอดผู้มารับบริการ ดังนี้
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 129 ราย
- ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 76 ราย
? ถอนฟัน 16 ราย
? ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 9 ราย
? เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 51 ราย
- ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 32 ราย
- บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 84 ราย
- บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 276 ราย
- กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 58 ราย

{fastsocialshare}

    วันที่ 23 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และแจกจ่ายแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณรัชภูมิ แก่นสาร ประธานชุมชนผู้ใหญ่ชม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคันนายาว ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนผู้ใหญ่ชม คู้บอน 19 แยก 8 เขตคันนายาว กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา จำนวน 60 คน และรับแว่นสายตา จำนวน 108 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณอารีภรณ์ อยู่ชั่วกัลป์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เขตจอมทอง พร้อมด้วยคุณไพโรจน์ คล้ายจันทร์ ประธานชุมชนฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนวัดโพธิ์แก้ว (พระราม 2 ซอย 2) เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
   โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 78 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 124 คน

{fastsocialshare}

   วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ เต็กก่า จี่สิ่งเกาะ นำโดย คุณภพนิพิฐ ศรีวรารักษ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณไพรัตน์ กาญจนาศิริวรรณ รองประธานมูลนิธิฯ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ และดาบตำรวจสมคิด นันทสมบูรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลลำพาน ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป - จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัด กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ณ วัดอโนมานที วังเกาะเหล็ก 2 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
โดยมียอดผู้มารับบริการมีดังนี้
1.) ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 137 ราย
2.) ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 87 ราย
? ถอนฟัน 21 ราย
? ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 7 ราย
? เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 59 ราย
3.) ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 54 ราย
4.) บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 76 ราย
5.) บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 209 ราย
6.) กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 4

{fastsocialshare}

    วันนี้ (10 มิถุนายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณทองใบ ลาบุญ ประธานชุมชนบางพูดสามัคคี 7 และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมกิจกรรมออกหน่วยฯ ณ ชุมชนบางพูดสามัคคี 7 อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี
มีผู้มารับบริการ ดังนี้
1.ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาฟรี จำนวน 83 คน
2.บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 164 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All