Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี จำนวน 9 คน คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 6 คน และตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 15 คน

{fastsocialshare}

    วันที่ 20 ตุลาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ประธานชุมชนวัดประยุรวงศาวาส ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยาฟรี แจกแว่นสายตาฟรี  ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 46 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 64 คน

{fastsocialshare}

    วันที่ 27 ตุลาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา และแจกแว่นสายตายาว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์อาสาเฝ้าระวังภัยต้านยาเสพติด ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้น จ่ายยา จำนวน 80 ราย และเข้ารับบริการแจกแว่นสายตายาวฟรี จำนวน 105 ราย
 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณวิศิษฎ์ ลิ้มประนะ กรรมการ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธีเปิดโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใย สุขภาพชมุชน" (นำร่อง) โดยมอบหมายให้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน จัดทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯ ร่วมในพิธี ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
.
.
โครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใย สุขภาพชุมชน" (นำร่อง) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดหน่วยแพทย์ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง โดยกำหนดให้บริการประชาชนในทุกวันพุธและวันศุกร์ (ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามแต่สถานการณ์ ณ ขณะนั้น)

{fastsocialshare}

    วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) ตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว ณ​ โรงเจซาแชฮกเซี่ยงตึ๊ง แขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ​
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและจ่ายยาฟรี จำนวน 22 คน คัดกรองเบาหวาน (เบื้องต้น) จำนวน 15 คน และตรวจวัดค่าสายตาพร้อมแจกจ่ายแว่นสายตาสั้น-ยาว จำนวน 27 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ นท.สมศักดิ์ บุญเรือง ประธานชุมชนฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 69 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 97 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All