Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพมทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับมูลนิธิประชานุกูลราชบุรี จังหวัดราชบุรี นำโดยคุณชัยยงค์ นันทชัยพร ประธานมูลนิธิประชานุกูล พร้อมด้วยคุณพิชัย นันทชัยพร ที่ปรึกษามูลนิธิประชานุกูล คุณอดิศักดิ์ โอภาสกรวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาฯ คุณสายชล จันทร์เพ็ญ นายอำเภอบางแพ คุณประดิษฐ์ สาลียงพวย สสอ.บางแพ คณะ จนท.อสม.รพ.สต.โพหัก, คณะ จนท.อสม.รพ.สต.บ้านวังกุ่ม และคณะ จนท.อสม.รพ.สต.บางแพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโพหัก หมู่ที่ 1-11 จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป - จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา และกิจกรรมนันทนาการเด็ก อาทิ วาดรูป-ระบาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้ารับบริการ ณ วัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
 
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
1.) ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 139 ราย
2.) ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 88 ราย
ประกอบด้วย ถอนฟัน 49 ราย ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 16 ราย เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 23 ราย
3.) ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 89 ราย
4.) บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 89 ราย
5.) บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 448 ราย
6.) กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 98 ราย
7.) แจกไม้เท้า จำนวน 8 ราย
.
รวมมีผู้มาร่วมกิจกรรม ทั้งหมด จำนวน 959 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์อาสาฯ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณทรงกรต กิตติสนธิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณลานกีฬา หมู่บ้านบัวทองเคหะ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 97 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 152 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (6 ตุลาคม 2565) เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณเกียรติวิสุทธิ เพชรหมื่นไหว ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมด้วย คุณนภา สุวิทยะศิริ เลขาชุมชนวัดท่าพระ ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาหลวงพ่อเกษรประชาสรรค์ วัดท่าพระ เขตบางกกอใหญ่
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 147 ราย และผู้เข้าบริการแจกแว่นสายตายาว จำนวน 213 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (28 กันยายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา และแจกแว่นสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณปัทวี อิงรอเฮม ผู้ดูแลมัสยิดฯ ร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดนูรู้ลอิบาด๊ะห์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 83 ราย และเข้ารับบริการแจกแว่นสายตายาว จำนวน 79 ราย

{fastsocialshare}

   วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ จัด โครงการฟื้นฟูหลังน้ำลด จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น (เจาะปลายนิ้ว) แจกไม้เท้าผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 130 คน ผู้เข้ารับบริการตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 65 คน และผู้เขารับแจกไม้เท้า จำนวน 8 คน
.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 08.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณเพลินพิศ ชาลิโคตร ประธานชุมชนฯ ออกหน่วยให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อาทิ ตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมจ่ายยา บริการแจกแว่นสายตา ณ ศาลาประชาคม ชุมนุมบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 97 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 189 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All