Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 6 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณณัฎฐา สดมสุข ประธานชุมชนฯ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 52 คน และผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 66 คน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนสามัคคีพัฒนา (ซ.นวมินทร์ 26) เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ออกหน่วยให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา แจกไม้เท้าฟรี กิจกรรมนันทนาการเด็ก (วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น) ทันตกรรม โดยไม่มีค่าใใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณวรวิทย์ ตันวิสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร พร้อมด้วยคุณวิเชียร เนียมลอย ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกรพร้อมคณะฯ และนายแพทย์อนาวิล ไทยขำ แพทย์โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาวัดเกรียงไกรใต้ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้เข้ารับบริการ
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 98 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 33 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 51 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 191 ราย
5. กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 20 ราย
6. แจกไม้เท้า จำนวน 5 ราย
7. ทันตกรรม จำนวน40 ราย
 
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน เปิดรับสมัครแพทย์ และทันตแพทย์ จิตอาสา ด่วน !!! เพื่อร่วมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน
คุณสมบัติ ดังนี้
• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
• สามารถอุทิศตน ยอมเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนจากการเจ็บป่วย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
• สามารถเดินทางออกหน่วยฯ ในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ โทร.02 225 3211-6 ต่อ 282 และ 087 701 5445

{fastsocialshare}

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี นำโดยคุณชูณิจ พรฉายา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี พร้อมด้วยคุณเพ็ญพยอม เทพีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด อบต.นครชัยศรี และ นพ.รุจดนัย สีเหลืองสวัสดิ์ แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จาก โรงพยาบาลนครชัยศรี ร่วมออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก อาทิ วาดรูป ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์) ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 
โดยมีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 131 ราย
- ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 64 ราย
   ถอนฟัน 8 ราย
   ให้คำแนะนำการดูแลฟัน 16 ราย
   เคลือบฟลูออไรด์ให้เด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไป 40 ราย
- ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 60 ราย
- บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 66 ราย
- บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 227 ราย
- กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 40 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (26 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล ประธานชุมชนฯ พร้อมด้วยคุณวรุณรัตน์ กล่ำทอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน เขตพระนคร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายย และบริการแจกแว่นสายตา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่ประชาชนภายในชุมชน ณ ที่ทำการชุมชนวัดอินทรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 72 คน
ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 118 คน

{fastsocialshare}

     วันนี้ (2 มิถุนายน 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ออกหน่วยให้บริการชตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมคณะฯ คุณพัชรี อุดเมืองอินทร์ และคุณสุทธิตา ลวรรณวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสอ.แม่สอด ร่วมออกหน่วยฯ ณ สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตากโดยมีผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 184 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 86 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 54 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 393 ราย
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน เปิดรับสมัครแพทย์ และ ทันตแพทย์ จิตอาสา ด่วน !!! เพื่อร่วมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน
คุณสมบัติ ดังนี้
• สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
• สามารถอุทิศตน ยอมเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนจากการเจ็บป่วย มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย มีความเมตตา และมีความรักในเพื่อนมนุษย์
• สามารถเดินทางออกหน่วยฯ ในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ โทร. 02 225 3211-6 ต่อ 282 และ 087 701 5445

{fastsocialshare}

     วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับ มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.พิจิตร นำโดย คุณวินัย ภัทรประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ คุณเกรียง วิจิตรเศรณี รองประธานมูลนิธิฯ คุณสุภโชค ศิลปคุณ นายอำเภอสามง่าม คุณธีรพงศ์ เพ็ชรพงศ์ นายก อบต.รังนก คุณกนกรัตน์ ทรัพย์ศิริ ผู้อำนวยการ รพ.สต.รังนก กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลรังนก และพญ.สชา ดวงรัตน์ แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จาก โรงพยาบาลพิจิตร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป - จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา และจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
โดยมียอดผู้มารับบริการมีดังนี้
ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 148 ราย
ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 125 ราย
ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 20 ราย
บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 74 ราย
บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 387 ราย
กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 82 ราย
มอบไม้เท้าแก่ผู้สูงวัย จำนวน 10 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All