Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับ มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จ.พิจิตร นำโดยคุณวินัย ภัทรประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิฯ คุณเกรียง วิจิตรเศรณี รองประธานมูลนิธิฯ คุณศุภกิจ กัยกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ พญ.สุประวีณ์ โรจน์ทนานันท์ แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จาก โรงพยาบาลพิจิตร ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดดงชะพลู ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร
โดยมียอดผู้รับบริการ ดังนี้
ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 100 ราย
ตรวจโรคฟัน ถอนฟัน เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 57 ราย
ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 31 ราย
บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 57 ราย
บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 247 ราย
กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 49 ราย

{fastsocialshare}

     วันนี้ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณบัญชา ช่วยประสิทธิ์ ประธานชุมชนภักดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตจตุจักร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนภักดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 82 คน
ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 112 คน

{fastsocialshare}

   วันนี้ ( 17 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้ก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีคุณเสมอใจ คูหาเพ็ชร์ ประธานชุมชนตากสินสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เขตธนบุรี ร่วมกิจกรรมออกหน่วย ณ ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 75 คน ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 148 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (5 พฤษภาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณจำรัส แตงมณี ประธานชุมชนฯ ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนทรัพย์สินพัฒนา (พระราม 2 ซอย 90) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 79 คน ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 81 คน

{fastsocialshare}

    วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย คุณธนู เรืองเดช ประธานสภาเทศบาลตำบลบางนมโค พร้อมด้วยคุณประยูร ดิษฐทองคำ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลบางนมโค และ นพ.วรัชญ์ แก้วช่วง แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จาก โรงพยาบาลเสนา ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น, บริการตัดผมชาย-หญิง, แจกแว่นสายตา และกิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูประบายสีตุ๊กตาปูนปั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
โดยมียอดผู้มารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 128 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 26 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 49 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 280 ราย
5. กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 35 ราย
6. แจกไม้เท้า จำนวน 2 ราย
   นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบยาสามัญประจำบ้าน เพื่อให้โรงเรียนได้เก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 เมษายน 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับ คุณประทีป ระฆังทอง ประธานชุมชนตรอกไผ่ ลงพื้นที่ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง เขตบางกอกน้อย มีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 106 คน และผู้เข้ารับแว่นสายตา จำนวน 127 คน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All