Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.วัดพระยาไกร) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม ณ บริเวณวัดไทรพระราม 3 แขวงบางโคล่ กรุงเทพฯ
    และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.คลองตัน) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย ณ บริเวณโดมลานกีฬาชุมชน 70 ไร่ ซอยเคหะคลองเตย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (21 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ( ไซส์ M , L ) แผ่นรองซับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดตตอล บรีสเอกเซล หน้ากากอนามัย นมถั่วเหลืองดีน่า ขนม ฯลฯ ให้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
    และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ รวม 2 แห่ง ดังนี้
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวม์ จังหวัดพนะนครศรีอยุธยา โดยมี เจ้าหน้าที่บริหารของสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้ง 3 แห่ง

{fastsocialshare}

    วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.พระโขนง) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง ณ บริเวณชุมชนบ้านสวนร่วมพัฒนา กรุงเทพฯ
    และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.ทุ่งสองห้อง) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ณ ชุมชนบางบัว เชิงสะพานไม้ 1 แขวงตลาดบางเขน กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นำเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สภ.ธัญบุรี) ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ เนื่องในวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 อาทิ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ( ไซส์ M , L ) แผ่นรองซับ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเดตตอล บรีสเอกเซล หน้ากากอนามัย นมถั่วเหลืองดีน่า ขนม ฯลฯ ให้แก่สถานสงเคราะห์คนชรา รวม 4 แห่ง ดังนี้
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 
   และในวัน-เวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ รวม 3 แห่ง ดังนี้
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม
สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี เจ้าหน้าที่บริหารของสถานสงเคราะห์ต่างๆ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ทั้ง 7 แห่ง

{fastsocialshare}

    วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์ฯ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.นิมิตรใหม่, จุด สน.ลำหิน ) นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตคลองสามวา โดยมี นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณวัดบัวแก้วธรรม ซอยนิมิตใกม่ แขวงทรายกองดิน กรุงเทพฯ
  และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.มีนบุรี, สน.บางชัน ) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคันนายาว ณ บริเวณหมู่บ้านอมรพันธ์นครสวนสยาม ถนนสวนสยาม ซอย 9 แยก 2 แขวงคันนายาว กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

     วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์ฯ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.สมเด็จเจ้าพระยา)นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด ประกอบไปด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช โจ๊กสำเร็จรูป เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดธารน้ำใจ ฯลฯ บรรจุลงในกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ มอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี ณ บริเวณศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิน (ใกล้สำนักงานเขตธนบุรี) ถนนเทิดไท ซอย 2 กรุงเทพฯ
   และในวันเวลาเดียวกันนี้ คุณเสน่ห์ บุตรนาค ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกิจกรรมสังคมฯ พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์ แผนกอาสาสมัคร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (จุด สน.บางกอกน้อย) ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด (ตามรายการดังกล่าว) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกน้อย ณ ชุมชนซอยบ้านช่างหล่อ ถนนวังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ กรุงเทพฯ โดยมี เจ้าหน้าที่จากเขตและหน่วยงานต่างๆ ร่วมในพิธีมอบฯ ทั้ง 2 แห่ง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

ขอเชิญทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์