Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ 21 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีีพ พร้อมด้วยอาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่มอบโลงศพ (บริจาค) ให้แก่วัดวัดห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 20 ใบ รวมมูลค่าทั้งสิ้น จำนวน 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ และผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (13 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัยและแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน โดยคุณป๋ฮเว้ง แซ่ก๊วย ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครมูลนิธิฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา หน้ากากอนามัย บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่า 105,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลหัวหิน ตำบลหินเหล็กไฟ และตำบลทับใต้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยมี คุณพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยคุณอุษา พวงวลัยสิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ บริเวณหอประชุมเตชะไพบูลย์ มูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน (เม่งหินเซี่ยงตั๊ว) อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

{fastsocialshare}

    วันนี้ (20 มิถุนายน 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่มอบโลงศพให้แก่วัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ วัดดวงแข เขตปทุมวัน จำนวน 10 ใบ วัดธาตุทอง เขตวัฒนา จำนวน 10 ใบ และวัดลาดปลาเค้า จำนวน 10 ใบ เพื่อช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตที่ยากไร้ และผู้เสียชีวิตที่ไร้ญาติ รวมมอบโลงศพทั้งสิ้น จำนวน 30 ใบ คิดเป็นมูลค่า 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัยและแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิสว่างสระแก้วธรรมสถาน จังหวัดสระแก้ว นำโดยคุณทรงศักดิ์ มหาศักดิ์ศิริ ประธานมูลนิธิฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา หน้ากากอนามัย บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 300 ชุด คิดเป็นมูลค่า 105,000 บาท ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงเทศบาลเมือง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยมี คุณวิเชียร ชัยวิระโชค รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว พร้อมคณะฯ ร่วมในพิธีมอบ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบางเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม" โดยคุณประถวี กุลบุตร นักสังคมสงเคราะห์ แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมนักศึกษาฝึกงาน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่มอบสิ่งของสนับสนุนแก่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดังนี้
1. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ไซส์ M-L (แบบเทปกาว)จำนวน 35 แพ็ค (980ชิ้น)
2. แผ่นรองซับ จำนวน 22 แพ็ค
3. นมยี่ห้อ เอนชัวร์ จำนวน 6 กระป๋องใหญ่
4. ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม
5. เครื่องดื่มวิตามิน คามูซี จำนวน 10 ลัง (300ขวด)
6. หน้ากากอนามัย จำนวน 9 กล่อง
รวม 6 รายการ คิดเป็นมูลค่าเงินทั้งสิ้น จำนวน 19,791.12 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสิบสองสตางค์)
 

{fastsocialshare}

    วันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัยและแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช ปลากระป๋อง น้ำปลา หน้ากากอนามัย บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 300 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ้านสร้าง อำเภอประจันตคาม และอำเภอโคกปีบ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยมีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิสว่างบำเพ็ญฯ ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All

ขอเชิญทำบุญทิ้งกระจาดออนไลน์