×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (23 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ “ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” นำโดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ได้แก่ ข้าวสาร จำนวน 1,000 กิโลกรัม , บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 10 ลัง , ปลากระป๋อง จำนวน 5 ลัง , ผักกาดดอง จำนวน 5 ลัง , น้ำมันพืช จำนวน 5 ลัง , น้ำปลา 5 ลัง และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง รวม 7 รายการ รวมทั้งหมด 7 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 41,461 บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวที่สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยมีคุณวะชิระ ทั่งสสัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลหินกอง พร้อมด้วยคุณธีรไชยเดช วงศ์ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลหินกอง และเจ้าหน้าที่เทศบาล เป็นผู้รับมอบ

{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/07/23072021{/gallery}

{fastsocialshare}

     วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564)เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดจันทบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 6 คน มอบเงินสดคนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)โดยมีนางสาวหลินฟ้า แซ่จ้า หัวหน้างานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกแก้ว และนางสาวณลดา ลีมะโน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/07/01072021{/gallery}

 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (21 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีนางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที และนางสาวนวรัตน์ ผ่องพุทธ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{fastsocialshare}

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ที่ศาลเจ้าปุ้งเถ่ากง นายสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ สนง.ปภ.จ.แพร่ อบต.ไทรย้อย ผญบ.ม.4 ต.ไทรย้อย มอบเงินสดและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ น.ส.กุหลาบ เผือกกุญชร ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่พักอาศัย บ้านเลขที่ 1/1 ม.2 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/07/07072021{/gallery}

{fastsocialshare}

   วันนี้ (15 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านเลขที่ 281 หมู่ที่ 5 ตำบลหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท มอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมี ร้อยตรีณรงค์ หาญวิสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด พร้อมด้วยนายบัณฑิต บ้านหมู่ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด และอาสาจุดนครนายก 001 พร้อมคณะ ร่วมในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/07/15072021{/gallery}

{fastsocialshare}

    วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สงเคราะห์ผู้ประสบภัย จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณถนนบางขุนเทียน-เทียนทะเล 21 ซอยริมคลองรางยายเพียร แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 2 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัวจำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/06/22062021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week