Colors: Green Color

{fastsocialsahre}

   วันนี้ (10 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และพัทลุงการกุศลมูลนิธิ จังหวัดพัทลุง นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา จำนวน 1,500 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
ณ บริเวณ หมู่ 7 ต.ชัยบุรี
- หมู่ 4, 5 ต.พนางตุง
- หมู่ 6,11 ต.ลำปำ
- หมู่ 6, 8 ,12 ต.หานโพธิ์
- หมู่ 4 ต.ปรางหมู่

{fastsocialshare}

    วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา จำนวน 1,000 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    โดยมี คุณอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ดร. กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วย คุณนิกร คงคาเมธากุล รองประธานมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ คุณวิศิษย์ อรุณสกุล ประธานกิตติคุณมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และคุณวินัย เพ็ชรวิจิตร รองประธานมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธีมอบฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (9 มีนาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา จำนวน 1,000 ชุด แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณวัดพระเขียน หมู่ 1 ต.มนตรี อ.เมือง จำนวน 200 ชุด
- หมู่ 1 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จำนวน 200 ชุด
- ต.กะหรอ อ.นบพิตำ จำนวน 200 ชุด
- ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จำนวน 200 ชุด
- หมู่ 1 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จำนวน 200 ชุด
และ บริเวณวัดมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จำนวน 150 ชุด

{fastsocialshare}

   วันนี้ (3 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย โดยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน จำนวน 4 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 7 คน เป็นเงิน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมี ร.ต.อ. ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง นายกเทศมนตรีนครรังสิต และคุณพรรณธิภา บุญพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สนง.ปภ.จ.ปทุมธานี ร่วมในพิธีมอบฯ ณ ชุมชนสุขเกษม ซ.รังสิต-ปทุมธานี 31 ม.1 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
.
(หมายเหตุ - เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา - น.)

{fastsocialshare}

    วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกกอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ และมูลนิธิมหากุศลใต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จำนวน 100 ชุด
- หมู่ 9 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จำนวน 150 ชุด
- ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จำนวน 150 ชุด
- หมู่ 9 ต.กาละเกตุ อ.เชียรใหญ่ จำนวน 100 ชุด
- หมู่ 8 ต. หน้าสตน อ.หัวไทร จำนวน 250 ชุด

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง และอำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 11 ครอบครัว รวม 42 คน ตามรายละเอียด ดังนี้
.
รายที่ 1 ที่หมู่ที่ 2 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 10 ครอบครัว รวม 35 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 9 ชุด ชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 22,500 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภครายบุคคล 1 ชุด ชุดละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 129,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณพิชัย เชญชาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ร่วมในพิธีมอบฯ
( เกิดเหตุเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. )
.
รายที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 7 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 23,500 บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณมานนท์ ใจหาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก ร่วมในพิธีมอบฯ
(เกิดเหตุเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 )
.
รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 152,500 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All