×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Green Color

{fastsocialshare}

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 400 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 400 ขวด จากครอบครัวโอภาสวงศ์ และ ร้านหมูเผ็ช เพื่อส่งต่อน้ำใจไทยสู้ภัยโควิด-19
.
 โดยมี นายภูวดล จินดาวรเวทย์ นายชาติชาย สังสนา เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม จำนวน 400 ชุด ลงพื้นที่ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง และ ชุมชนวัดม่วง โดยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค ได้มอบหมายให้ นางสาวพัศราวตรี ทุนดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เป็นผู้รับมอบและลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือครัวเรือน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19
.
ในวันเดียวกันนี้ นายอมรเทพ ไชยบุตร เจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ นำข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 100 ขวด มอบแก่โรงพยาบาลหัวเฉียวเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์
{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/07/08072021{/gallery}

{fastsocialshare}

      วันนี้ (6 กรกฎาคม 2564) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด ขนม 200 ชุด และผลไม้ จำนวน 200 ชุด จาก คุณมนต์ชัย จิระเกียรติวัฒนา และ ครัวแม่ป้อม โดยมอบผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อสนับสนุนอาหารมื้อเที่ยงแก่ ชาวชุมชนวัดสุคันธาราม เขตดุสิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

{gallery}Media/SocialWork/Other/2021/07/06072021{/gallery}

{fastsocialshare}

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิปอเต็กตึ้ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณปภัสรา เตชะไพบูลย์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณอัญชลี จงคดีกิจ อาสาศิลปินมูลนิธิฯ ได้เดินทางไปยังวัดทุ่งครุ ศาลา 5 เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แก่ญาตินายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ หรือพอส อาสาสมัครดับเพลิงประจำหน่วย ธน 28-00 หน่วยกู้ภัยสมเด็จเจ้าพระยา ฐานจุดย่อยเทคโน ซึ๋งถูกไฟคลอกเสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงงานภายในซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

{gallery}Media/SocialWork/Fire/2021/07/08072021{/gallery}

{fastsocialshare}

 
     วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) เวลา 11.10 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ และคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แห่งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” ประดิษฐานองค์ไต้ฮงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พร้อมเป็นแลนด์มาร์กใหม่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในการจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคม อีกทั้งสามารถรองรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการกราบไหว้บูชาองค์ไต้ฮงกงซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ สถานที่ก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ถนนเจริญราษฎร์ เขตสาทร กรุงเทพฯ
 
    คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า "มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัยและงานสาธารณสงเคราะห์ตามแนวจริยวัตรขององค์ไต้ฮงกง พระนักพัฒนาและนักสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ยากไร้ ทุกชนชั้น ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ไม่เลือกเพศ และวัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปีของการก่อตั้งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีมติ ให้สร้างศาลเจ้าไต้ฮงกงขึ้นใหม่อีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ 4 ไร่ 17 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินของมูลนิธิฯ ติดกับด้านหลังของสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อเป็นถาวรวัตถุอนุสรณ์และเป็นพุทธสถานไต้ฮงกงอีกแห่งหนึ่ง ที่มีพื้นที่กว้างขวางในการทำกิจกรรมทางศาสนาและงานสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากสถานที่เดิมเป็นสถานที่เช่า มีพื้นที่ไม่ถึง 300 ตารางวา และไม่สามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมากได้"
 
    ทั้งนี้ สำหรับการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์และลงเสาเอกสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ในวันนี้ มูลนิธิฯ ได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ พร้อมจัดพิธีภายใต้มาตรการการควบคุมโรคที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
    สำหรับศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) แห่งนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานขององค์ไต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักน้ำหนัก 50 ตัน ความสูง 3 เมตร ฐานหน้า ตักกว้าง 2.60 เมตร ตั้งบนฐานหยกขาวซึ่งสลักจากหินหยกขาวก้อนเดียวกันจากประเทศจีน ฐานหยกขาวสูงจากพื้น 1.20 เมตร รวมองค์ไต้ฮงกงและฐานตั้ง มีความสูงรวม 4.20 เมตร นับเป็นองค์ไต้ฮงกงหยกขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยคุณอุทิศ ชัยลือกิจ (ฉั่วเตาะเม้ง) เป็นผู้จัดสร้างและบริจาคให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอเชิญชวนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญก่อสร้าง “ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)” ตามแต่กําลังศรัทธา เพื่อร่วมกันจรรโลงศาลเจ้าไต้ฮงกงแห่งใหม่นี้ ให้เป็นพุทธสถานของชาวพุทธเราอีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถร่วมทำบุญ โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-225-0020 ต่อ 366
{gallery}Media/Other-Event/2021/06/Shrine_14062021{/gallery}
 

{fastsocialshare}

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกัสงคมสงเคราะห์ โดยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว (บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด) นำหน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง ถุงมือยาง จำนวน 200 กล่อง และชุดป้องกันโควิดจากโครงการธารน้ำใจฯ (ประกอบไปด้วย หน้ากากอนามัย ปรอทวัดไข้ และเจลแอลกอฮอล์) จำนวน 1,000 ชุด รวม 3 รายการ มูลค่า 68,500 บาท มอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมี คุณลาวัลย์ ปุณะศิริ รองปลัด อบต.บางพลีใหญ่ พร้อม คุณจุฑามาศ ไอยะ หัวหน้า ปภ.จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้รับมอบ ณ ที่ทำการ อบต.บางพลีใหญ่ (หลังเก่า)​ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

{fastsocialshare}

    วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ แก่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ชุด Personal Protective Equipment ( PPE ) จำนวน 200 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 200 ชิ้น หน้ากากอนามัย จำนวน 200 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 20 แกลลอน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 281,900 บาท(สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

{gallery}Media/Other-Event/2021/06/04062021_2{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week