Colors: Green Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน (วทจ.) รุ่นที่ 6 โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง จำนวน 110 คน และคณาจารย์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนำคณะนักศึกษาฯ เข้าสักการะขอพรหลวงปู่ไต้ฮง จากนั้นนำชมการสาธิตการปฎิบัติงานด้านการกู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการให้ความช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยระบบเชือก (Rope Rescue System) พร้อมเข้าชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และฟังบรรรยายพิเศษเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาระวิชาที่เกี่ยวข้องกับ " วัฒนธรรมการให้หัวใจสำคัญของความสำเร็จของชาวไทยเชื้อสายจีน" ของหลักสูตรฯ โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยายฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 11.45 น. คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพ และคุณณัฐภณ รีพลฉัตร หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศิรินันท์ ล่ำซำ พร้อมด้วย คุณดวงมณี บูรณ์พงศ์ และคุณชิงชัย นวกิจพงศ์ ในโอกาสเข้าสวัสดีปีใหม่ และอวยพรในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ โดย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ 118) ร่วมกับ ทีม รพ. ราชวิถี ให้การสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ (จากประเทศอินเดีย) จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มาประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

{fastsocialshare}

   วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 12.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับ นาย หาน จื้อเจียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นาย อู๋ จื้ออู่ และคณะรวม 5 ท่าน เนื่องในโอกาสเข้าพบคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อสวัสดีปีใหม่ในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 โดยมี คณะเจ้าหน้าที่บริหาร พนักงาน และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย (กู้ชีพ112 พร้อมด้วย กู้ภัย 422) เข้าร่วมประชุมการฝึกคอบร้าโกลด์ Cobra Gold 2024 Humanitarian Assistance and Disaster Relief Table Top Exercise การช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติด้านมนุษยธรรม ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
  การฝึกคอบร้าโกลด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก และเป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการอำนวยการยุทธ์ร่วมและผสม โดยการประยุกต์ใช้กำลังรบในสถานการณ์วิกฤตต่างๆ อีกทั้ง เพื่อฝึกการใช้ระเบียบปฏิบัติประจำกองกำลังผสมนานาชาติ - ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณรัชพร ประสงทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มูลนิธิสว่างคีรีธรรม จังหวัดเลย นำโดย คุณพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ประธานบริหาร พร้อมด้วย คุณธีรชัย มยุรา รองประธานบริหาร คุณอุดม เข็มทิศ รองประธานและคณะกรรมการ รวม 7 ท่าน เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ และมอบผลไม้มงคลเนื่องในโอกาสใกล้ช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ปี พ.ศ. 2567 พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมในด้านสาธารณกุศลต่างๆ ร่วมกัน ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All