Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (24 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี มอบพัดลมแขวนผนัง จำนวน 22 ตัว พัดลมแขวนเพดาน จำนวน 22 ตัว พัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม จำนวน 10 ตัว พร้อมค่าพาหนะและค่าติดตั้งพัดลม คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 118,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แก่โรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ่อโศรก โรงเรียนบ้านเขานมนาง โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง และโรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม โดยมี คุณพัทยา ธรพงษ์โสภา ผู้จัดการโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย และ คุณวิภาดา วงศ์ปุ๋ย ผู้อำนวยการโรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย ร่วมในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และนักเรียนจากโรงเรียน ทั้ง 5 แห่ง เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ โรงเรียนจิ่นเต๊อะ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการ "พัดลมคลายร้อน สร้างสุข เพื่อน้องในถิ่นทุรกันดาร" (นำร่อง) ขึ้น เพื่อลดสภาวะอากาศร้อนภายในโรงเรียน ให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนได้คลายร้อน มีสมาธิในการเรียน การสอน โดย คัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี รวม 5 จังหวัด 25 โรงเรียน โดยการมอบพัดลมตั้งพื้น พัดลมติดผนัง พัดลมเพดาน พร้อมเงินค่าพาหนะและค่าติดตั้งพัดลมเพดานแก่โรงเรียน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 596,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 มิถุนายน พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม จัด “คาราวานป่อเต็กตึ๊ง ปันความสุข ให้ชุมชน” ครั้งที่ 5 นำทีมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครศิลปิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาทิ คุณศรสุทธา กลั่นมาลี (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) คุณอธิชา เทศขำ (เมย์-อธิชา) คุณกวินณดา พรพิชยานุรักษ์ (เรย์) คุณกฤษณา แซ่โค้ว (กุง) ฯลฯ มอบความสุขให้แก่ประชาชน จัดกิจกรรมแจกของขวัญ และของรางวัลสุดพิเศษกว่า 100 รายการ พร้อมออกหน่วยฯ ให้บริการด้านการแพทย์จากหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กิจกรรมนันทนาการจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และหน่วยงานในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาทิ กิจกรรม ตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจและแจกแว่นสายตา ตัดผม การเจาะเลือด เพื่อตรวจการทำงานของตับ ไต ไขมันในเส้นเลือด น้ำตาลในเลือด เก๊าท์ และมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ฯลฯ รวมทั้งจัดบูธแจกจ่ายอาหาร เครื่องดื่มและขนม ให้กับประชาชนภายในเขตบางกอกน้อย โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐ จิตอาสา อาสาสมัครมูลนิธิฯ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (14 กรกฎาคม 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ (กช.107, กช.121) ร่วมกับ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ จากหน่วยกู้ชีพเลิดสิน โรงพยาบาลเลิดสิน ตั้งกองอำนวยการแพทย์ "หน่วยปฐมพยาบาล" เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และผู้ร่วมกิจกรรมในงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
 
   สำหรับงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 15 ก.ค. 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ชมริ้วขบวนทางวัฒนธรรมวิจิตรตระการตา นิทรรศการสวนแสง การแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงโขน มหาดุริยางค์ 4 เหล่าทัพ ดนตรี 5 สถาบัน การสาธิตมรดกภูมิปัญญา ตลาดวัฒนธรรม พร้อมกับศิลปินดารารับเชิญจำนวนมาก

{fastsocialshare}

    วันนี้ (27 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำกระเช้าดอกไม้ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่สมาคมกว๋องสิวแห่งประเทศไทย จัดพิธีรับมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมัยที่ 45 ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 12 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ สาทร กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (13 กรกฎาคม 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ แผนกบรรเทาสาธารณภัย โดย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ (กช.103, กช.115) ร่วมกับ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ตั้งกองอำนวยการแพทย์ "หน่วยปฐมพยาบาล" เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ร่วมกิจกรรมในงานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (13 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณยุทธนา ทาโคตร์ รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ให้การต้อนรับ คุณธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์ รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมด้วย คุณศีลจิต อินทรพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและสื่อสารองค์การ คุณอารีย์ จานิมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และคณะฯ ในโอกาสเข้าสักการะขอพรหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมร่วมทำบุญบริจาคเพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All