Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และคณะกรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมคุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ โดยมี คณะเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในเครือ ๓ สถาบัน ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
    ในวานนี้ (๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เป็นพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่ ๔ โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ ปศส.๑๓ และมูลนิธิเทียนฟ้า ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
คุณหญิงกานดา เตชะไพบูลย์ เป็นผู้ที่มีเมตตาและทำประโยชน์เพื่อสังคมในด้านของสาธารณกุศลต่างๆ ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะเจ้าภาพได้กำหนดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปจนถึงวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีกงเต็ก ในวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และพิธีคำนับศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ปิยมหาราชอนุสรณ์ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
    คณะเจ้าภาพ ขอความกรุณางดรับพวงหรีดหรือดอกไม้ และขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนด้านสาธารณกุศลต่างๆ ให้แก่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19

{fastsocialshare}

     วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ให้การต้อนรับคุณเลิศล้ำ ตระกูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสที่เด็กนักเรียนขอเข้าแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสที่ให้ความอุปการะต่อเด็กนักเรียนในเรื่องต่างๆ ในการนี้ ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ ได้ต้อนรับและมอบโอวาทพร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียน ณ ห้องรับรองชั้น 3 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร(จีน) ร่วมงาน "รำลึกวันสถาปนา 87 ปี โยธินฯ ถิ่นคนดี" เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 87ปี โรงเรียนโยธินบูรณะ พร้อมจัดกิจกรรมในวาระครบรอบฯ และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างครูอาวุโสและครูปัจจุบันรวมถึงระหว่างศิษย์เก่ารุ่นีพ่-รุ่นน้อง และศิษย์ปัจจุบัน โดยมี พล.อ.อ. ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล ถวายสังฆทานแด่ครูแบะศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะที่บ่วลับไปแล้ว และอุทิศส่วนกุศลแด่ รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ยี่กอฮง) ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดโรงเรียนโยธินบูรณะ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ
    8 มกราคม พ.ศ. 2460 รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ได้มีจิตศรัทธาสร้างโรงเรียนขึ้นในวัดสะพานสูง เขตบางซื่อ โดยมีอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น เครื่องไม้ เสา คานไม้มุงกระเบื้องซีเมนต์ กว้าง 14 เมตร และยาว 25 เมตร แบ่งออกเป็นห้องเรียน 8 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง และห้องพักครู 1 ห้อง และเมื่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2460 จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามว่า "โรงเรียนอนุวัฒน์ศึกษาคาร"
จากนั้น รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน ซึ่งยังคงความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นแก่คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนนี้ พระราชดำรัสตอนหนึ่งในพิธีเปิดโรงเรียน ...ข้าพเจ้ามีความพอใจเป็นอันมากที่ได้รับเชิญไปยังโรงเรียนนี้ และได้มีโอกาสขอบใจ'''พระอนุวัฒน์ราชนิยม'''แทนกระทรวงธรรมการ ผู้เป็นเจ้าหน้าที่ และ'''โรงเรียนนี้ข้าพเจ้าได้รับไว้เป็นสถานศึกษาต่อไป''' อีกทั้งยังขอบใจแทนในนามกุลบุตรทั้งหลายบรรดาผู้ที่จะได้รับวิชาความรู้ไปเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปในภายภาคหน้า และขอขอบใจแทนผู้มีหน้าที่ปกครองชาติ ที่ชาติไทยจะได้มีโอกาสได้พ่อเมืองสืบไป จากนักเรียนที่ได้ศึกษาในโรงเรียน
ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนโยธินบูรณะ" สืบมาจนปัจจุบัน ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

{fastsocialshare}

    วันที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณชญาน์นันท์ สรพลจิโรจเดชา หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (จีน) ให้การต้อนรับคณะลูกหลานรองหัวหมื่นพระอนุวัตน์ราชนิยม (ยี่กอฮง) ที่เดินทางมาสักการะหลวงปู่ไต้ฮงและสักการะรองหัวหมื่นพระอนุวัตน์ราชนิยม (ยี่กอฮง) พร้อมเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 235 ถุง (ถุงละ 5 กิโลกรัม) ในนาม กองทุนรองหัวหมื่นพระอนุวัตน์ราชนิยม (ยี่กอฮง) ต้นสกุลพระราชทาน "เตชะวณิช" เพื่อสนับสนุนงานสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ โดยมีคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผู็บริจาคสัมพันธ์ และคุณเตือนจิต พุฒิพงษ์โภไคย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) ร่วมให้การต้อนรับ

{fastsocialshare}

      วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ/รักษาการหัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพ พร้อมด้วยคุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนหบรรเทาสาธารณภัย คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "แนวทางบูรณาการบริหารงบประมาณโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" เพื่อส่งเสริมให้บุคคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ สะท้อนวิธีการข้อดี ข้อเสีย เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบวนการเชิงบูรณาการฯ โดยมี คุณนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และคุณไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สโมสรตำรวจ หลักสี่ กรุงเทพฯ
 
     ในการนี้ คุณเตือนจิต พุฒิพงศ์โภไคย ผู้ช่วยหัวห้นาแผนกสื่อสารองค์กร (ไทย) พร้อมด้วยคุณโสภณ ปฏิพัทธ์ปัญญากุล รักษาการผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์วิทยุกรุงเทพฯ นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาทิ คุณอาจารียา พรหมพฤกษ์ ศิลปิน 188 พร้อมด้วยคุณสุกานดา วัตรน้ำอ้อม ศิลปิน 152คุณอรภัสญาณ์ สุกใส ศิลปิน 233 คุณจตุรภัทร นิยมแสง ศิลปิน 38 และคุณกฤษณา แซ่โค้ว อินทรี 57 ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน/สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 พร้อมแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
 

{fastsocialshare}

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. - 12.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม คุณพิมพ์ณภัท สุนทรฐิติวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณดิลก รอดบำรุง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน และคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมในพิธีกล่าวต้อนรับคณะนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการปฐมนิเทศให้กับนักศึกษารหัส 65 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 80 คน โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษา ออกเป็น 3 กลุ่ม เข้ากล่าวปฏิญาณตนและสักการะหลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง เยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของหลวงปู่ไต้ฮงและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และชมการสาธิตการปฏิบัติงานด้านกู้ชีพกู้ภัย อาทิ แนะนำอุปกรณ์ จำลองสถานการณ์การช่วยเหลือพื้นที่สูงด้วยระบบเชือก (ROPE) ฯลฯ
.
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากมูลนิธิฯ ที่เป็นต้นกำเนิดของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week