Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (5 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 13.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบไปด้วย สมุด ดินสอ ดินสอสี และไม้บรรทัด จำนวน 180,000 ชิ้น เพื่อให้นายกรัฐมนตรีนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมี คุณดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคุณประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง คุณนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร คุณบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคุณชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมรับมอบฯ ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
กิจกรรมสำคัญหนึ่งในงานสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทำต่อเนื่องเป็นเวลา 63 ปีแล้ว คือ การจัดของขวัญให้เด็กในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและร่วมส่งเสริมให้เด็กไทย “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบสังคม” ด้วยเด็กและเยาวชนที่ดีในวันนี้ รู้คิด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต
 
ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ ดินสอสี และไม้บรรทัด เป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ รวม 3 ล้าน 1 แสน 5 หมื่นชิ้น คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 21.75 ล้านบาท

{fastsocialshare}

     วันนี้ (4 มกราคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก และคณะกรรมการ ร่วมในพิธีมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆ รวมถึงโรงเรียนจีนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงกำหนดให้ผู้แทนโรงเรียนต่างๆ จำนวน 10-15 โรงเรียนเข้าร่วมพิธีรับมอบฯ และในส่วนของโรงเรียนอื่นๆ ได้กำหนดให้ทยอยเข้ารับมอบในช่วงบ่ายจนถึงวันที่ 5 ม.ค. 65 ณ บริเวณลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
    การให้ของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักในด้านงานสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทำต่อเนื่องมา 63 ปีแล้ว ด้วยเด็กดีในวันนี้ คือผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติไทยในอนาคต
 
    ใน วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดเตรียมสมุด ดินสอ ดินสอสี และไม้บรรทัด เป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 3 ล้าน 1 แสน 5 หมื่นชิ้น คิดเป็นมูลค่า 21.75 ล้านบาท
 

{fastsocialshare}

    วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมถวายแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

{fastsocialshare}

    วันนี้ (9 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ คุณสุหัทถ์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีปลุกเสก "แผ่นทองฮู้ (ยันต์) ไต้ฮงกง" โดยมี พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต(เย็นงี้) เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ทำพิธีปลุกเสก ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
   “ฮู้” ยันต์ขององค์หลวงปู่ไต้ฮง ที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์นักหนา เป็นทั้งยันต์ปกปักษ์รักษาบ้านช่อง และป้องกันภยันตรายทั้งหลายมิให้กล้ำกรายมาใกล้ตัวได้ ส่วนใหญ่เมื่อเชิญ “ฮู้” ขององค์หลวงปู่ไต้ฮงไปแล้ว ก็จะนำไปติดอยู่ที่หน้าประตูบ้าน ประตูห้องพัก ร้านค้า บ้างก็นำติดตัว เพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อกันสิ่งไม่ดี เป็นต้น
   ในโอกาสนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดทำแผ่นฮู้ (ยันต์) เป็นขนาดพกพา เพื่อให้สามารถนำติดตัวไปได้ทุกที่ ด้านหนึ่งเป็นรูปองค์หลวงปู่ไต้ฮง (แบบนั่ง) สีทอง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปฮู้ (ยันต์) สีแดงสลับสีทอง จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 110 ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อให้ประชาชนที่มีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ไต้ฮง ได้เช่าบูชา (***กำหนดการเปิดให้เช่าบูชาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week