Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (19 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายจิรัฐติกร บรรจงกิจ ผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (ผลัดที่ 2) ร่วมในงานเสวนาหัวข้อ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสมอง…ความจริงของนักดื่ม” ในเรื่อง ”ความยากลำบากเมื่อคนเมาเกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท" จัดโดย เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สสส. เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการเสวนา พร้อมด้วยนายแพทย์ประชา กัญญาประสิทธิ์ (หมอประชาผ่าตัดสมอง) ศัลยแพทย์ระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลเชียงใหม่ และผู้แทนจากเหยื่อเมาแล้วขับ ร่วมในการเสวนาดังกล่าว ณ ห้องประชุมแมนดาริน เอ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพ

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ รักษาการผู้จัดการฝายปฏิบัติการ พร้อมด้วย คุณวรพจน์ จัรสเศรษฐสิริ รักษาการหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย แผนกบรรเทาฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 จัดขึ้นโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยกิจกรรมภายในงานภายใต้คำขวัญ "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียว" และมีการจัดกิจกรรมภาคสนาม นวัตกรรมด้านกู้ชีพกู้ภัย นิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ
   โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติขององค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 กล่าวต้อนรับ โดย ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินฯ และประธานมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร กล่าวรายงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันนี้ (18 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบเสื้อกันฝน โครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเสื้อกันฝนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง” ให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย บางรัก สาทร คลองสาน ธนบุรี ยานนาวา ปทุมวัน และเขตพระนคร รวม 8 เขตๆ ละ 300 คน รวมจำนวน 2,400 ตัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 636,864 บาท(หกแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยมี ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี และตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง จาก 8 เขต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวว่า " โครงการป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเสื้อกันฝนแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2566 ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในช่วงฤดูฝน เพื่อช่วยปกป้องให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างให้มีความสะดวก ปลอดภัยในการขับขี่รถในช่วงฤดูฝน และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อกันฝน"

{fastsocialshare}

   วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ ร่วมในพิธีรับโล่รางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (ครบรอบ 58 ปี) โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย อดีตประธานรัฐสภาและอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดยสมาคมฯ จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ "ท่องเที่ยว : "เครื่องจักรใหญ่" กระตุ้นเศรษฐกิจไทย" พร้อมทั้งมีพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
.
1. รางวัล ข้าราชการดีเด่น
2.รางวัล บริษัท/องค์กรดีเด่น
3. รางวัล ผู้ให้การสนับสนุนดีเด่น
4. รางวัล นักข่าวน้ำดี
5. รางวัล สื่ออนไลน์สร้างสรรค์ดีเด่น
.
โดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมรับโล่รางวัล "บริษัท/องค์กรดีเด่น" ในด้าน "ช่วยเหลือประชาชน สนับสนุนสังคมให้ยั่งยืน" ณ ห้องประชุมผกามาศ ชั้น 2 โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ”เล่นสนุกกับภาษาจีนกันเถอะ” จัดขึ้นโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และทีมคณาจารย์ผู้สอนจากวิทยาลัยจีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อฝึกทักษะภาษาจีนให้แก่เด็กเล็ก อายุ 6-10 ขวบ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน มีกิจกรรมสนุกๆ มากมายตามฐานต่าง ๆ เช่น เล่นบัตรคำ ป้ายอักษรจีน ละลายพฤติกรรมก่อนเล่นเกมส์ต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

  วันที่ 21 สิงหาคม 2566 อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ พร้อมคณะฯ นำชุดสักการะ เข้าสักการะขอพร องค์หลวงปู่ไต้ฮง พร้อมทำบุญบริจาค ในช่วงงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2566 ภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All