×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.
Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (อบรมออนไลน์) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเปิดโอากสให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้มีโอกาสในการฝึกอบรมโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกศูนย์ฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 5 อาคาร 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{gallery}Media/TrainingCenter/2021/17032021{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week