Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

   วานนี้ (2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม จัดอบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (CPR&AED) "รุ่นที่ 11/2567 (ภายนอก) โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

   ระหว่างวันที่ 14-16 และ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ ร่วมกับ นายแพทย์สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หลักสูตร "การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2567 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ให้การช่วยเหลือและผู้ประสบภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยมี คณะผู้บริหารจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และโรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

   วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 -16.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม โดยคุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ" รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ภายใน) ให้แก่ประชาชนทั่วไปและอาสาสมัคร แบ่งการฝึกอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการสอบหลังจบหลักสูตร โดยมี คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

    ระหว่างวันที่ 8-9 และ 14-16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฏิบัติการ นำโดย คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดย คุณกิตติศักดิ์ ศรีแจ่มดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (อฉพ.) - EMR" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2567 ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตชานธน อาทิ อาสาสมัครประจำจุด สภ. เมืองนครปฐม จุด สน.หนองค้างพลู จุด สภ.พุทธมณฑล จุด สภ.โพธิ์แก้ว ฯลฯ รวมกว่า 40 คน เพื่อเป็นการพัฒนาเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (อฉพ.) ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (14 มิถุนายน พ.ศ. 2567) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม นำโดย คุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม ร่วมกับ Family BJJ จัดอบรมหลักสูตร "เริ่มต้นวิชาป้องกันตัวและต้านภัยคุกคามและความรุนแรงภายใต้การปฏิบัติภารกิจ" ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 20 คน โดยมี คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอน จาก Family BJJ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ ( 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย คุณสุทิศา ยกสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม และ คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม ร่วมกับ Family BJJ จัดอบรมหลักสูตร "เริ่มต้นวิชาป้องกันตัวและต้านภัยคุกคามและความรุนแรงภายใต้การปฏิบัติภารกิจ" รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกสอน จาก Family BJJ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All