Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมด้วย คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร ร่วมในพิธีการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับการต่ออายุประกาศนียบัตร สาขา อาสาฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 1/2567 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดขึ้นโดย แผนกฝึกอบรมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

{fastsocialshare}

    วันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม พร้อมด้วยคุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ คุณสุชีพ บุญเส็ง หัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดอบรมหลักสูตร “การกู้ภัยในกระแสน้ำไหลเชี่ยวเบื้องต้น (Basic Swiftwater Rescue)” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการช่วยเหลือกู้ภัยทางน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

{fastsocialshare}

    วันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และการดับเพลิงขั้นสูง ADVANCE FIRE FIGHTING รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 40 คน โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น ภาคทฤษฎี อาทิ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ การเรียนรู้ชนิดเครื่องมือและอุปกรณ์ฯ การวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ฯลฯ และภาคปฏิบัติ อาทิ การเข้าดับเพลิงจากน้ำมัน แก๊ส LPG การผจญเพลิงในเวลากลางคืน เรียนรู้หลักการใช้เครื่องช่วยหายใจ SCBA หลักการใช้โฟมดับเพลิง การดับเพลิงในอาคาร ฯลฯ พร้อมฝึกแผนจำลองสถานการณ์ (Pre-Fire Plan) การฝึกการดับเพลิงในอาคาร โดยมี วิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง แอนตี้ไฟร์ (ANTI-FIRE TRAINING CENTER) เป็นผู้ฝึกอบรม และ คุณนพพร ปัญญาวีราภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้มอบใบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ สนามฝึกดับเพลิง บริษัท แอนตี้ไฟร์ อินดัสตรี จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

{fastsocialshare}

   วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดยคุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝึกแบรม และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" (on site) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการปฐมพยาบาล สามารถประเมินอาการเบื้องต้นของผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ทำการปฐมพยาบาล ขอความช่วยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ รวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและผู้อื่นได้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
.
ผู้เข้าอบรมท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรูปขณะรับใบประกาศฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-225-0020 ต่อแผนกฝึกอบรม (ภายในวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.)

{fastsocialshare}

  วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น" ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่วยเหลือปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น ณ ศาลาการเปรียญวัดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

{fastsocialshare}

     วันนี้ (14 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 -11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพชั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดดิสานุการาม จำนวน 50 คน เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการปฐมพยาบาลดังกล่าว ให้มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน อาทิเช่น การมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจจากการที่เด็กนักเรียนนำสิ่งของเข้าปาก หรือแม้กระทั่งจากการสำลักอาหาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะหยุดหายใจกะทันหัน เป็นเกิดเป็นอันตรายถึงชีวิต ฯลฯ โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกฝึกอบรม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ โรงเรียนวัดดิสานุการาม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All