Colors: Yellow Color

ศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมความรู้เบื้องต้นการจัดการสาธารณภัยแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ให้แก่อาสาสมัคร ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

แผนกศูนย์ฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ รุ่นที่ 2/2562 ให้แก่อาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

อบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week