Colors: Yellow Color

แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่อาสาสมัครจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับโรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 9 ปี 2561 ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (CPR) ให้แก่บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้จริงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร การกู้ภัยเบื้องต้น (BRC) ให้กับ อาสาสมัครฯ ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เขต 16 จ.ชัยนาท

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขึ้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจสูงสุด พร้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week