Colors: Orange Color

{fastsocialshare}

     วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ จังหวัดกำแพงเพชร ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง บริิเวณที่ว่าการแำเภอลานกระบือ และบริเวณหน้าโรงเรียนลานกระบือวิทยา อ.ลานกระบือ โดยมี คุณสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ พร้อมด้วยคุณรังสรรค์ จูด้วง นายกเทศมนตรีลานกระบือ และคุณจิระวัฒน์ เลิศชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ร่วมในพิธีฯ
 
และในเวลา 10.30 น. ทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด โดยมี คุณศทัต หทัยวรรธ์ นายอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วยคุณจิระวัฒน์ เลิศชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชร ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณวัดคลองราษฎร์เจริญ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
จากนั้น เวลา 14.30 น. เดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัย ทำพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 2 หลัง บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองเชลียง ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย โดยมีคุณสุชาติ ธีคะสุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคุณสมพงษ์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย คุณสามัญ รักษ์บริสุทธิ์ศรี ประธานร่วมมิตรสุโขทัย ร่วมในพิธีฯ

{fastsocialshare}

    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น.คุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ เดินทางไปยังจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับสมาคมพาณิชย์อุทัยธานี ทำพิธีแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุดให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว โดยมีคุณกฤษฎา ซักเซ็ค สจ.จังหวัดอุทัยฯ พร้อมด้วยคุณปฏิภาณ วงศ์กาญจนา นายกสมาคมพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมในพิธีมอบฯ ณ สมาคมพาณิชย์อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
   จากนั้น เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ทำพิธีแจกผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด โดยมีคุณวรจักร์ สกาพรภิญโญ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี พร้อมด้วยคุณสุเวช เชี่ยวชาญชัย นายกสมาคมศิษย์เต้าพ่อจอมทอง ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลเจ้าพ่อจอมทองสลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
 
   และในเวลา 15.30 น. ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด และทำพิธีมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 5 ถัง โดยมีคุณสดุดี พุทธธัง นายอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วย คุณจิรวัฒน์ เลิศชนะวงศ์ ประธานมูลนิธิกำแพงเพชรประชานุเคราะห์ ร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณวัดคลองสมบูรณ์ ม. 4 ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week