{fastsocialshare}

   สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วย อาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม ยาสามัญ ถุงยังชีพ อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ และอำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัย และตรวจเยี่ยมสุขภาพผู้สูงวัยที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัย โดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
.
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านกุดชุม อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง
.
และพื้นที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
- บ้านไร่ใต้, บ้านไร่เหนือ, บ้านโนนสุข อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 600 กล่อง
.
และ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
- บ้านหนองโรง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง 400 กล่อง
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 1,500 กล่อง

{fastsocialshare}

  สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในวันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติภารกิจพิเศษช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ อาสาสมัคร ศิลปิน คุณแทค ภรัญญู (ศิลปิน 210) นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง น้ำดื่ม ยาสามัญ ถุงยังชีพ อาหารสุนัขและแมว ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอเมือง และอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของภายในบ้านเรือนผู้ประสบภัย โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ภัย จากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ดังนี้
พื้นที่ อำเภอวารินชำราบ
-บ้านหาดสวนยา ,บ้านช่างหม้อ และ บ้านท่าข้องเหล็ก อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด
-บ้านดีงาม และบ้านท่าบ้งมั่ง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 100 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 50 ชุด
-บ้านท่ากอไผ่ และบ้านท่ากกเสียว อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
-เทศบาลอำเภอวารินชำราบ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 300 กล่อง
-บ้านหวยขะยุง อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 200 กล่อง
พื้นที่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
- บ้านทัพไทย อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 250 กล่อง
และพื้นที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร
- บ้านแก่งโดม และ บ้านไร่ใต้ อาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง จำนวน 350 กล่อง
.
รวมมอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องทิ้งสิ้น จำนวน 2,100 กล่อง ชุยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 50 ชุด ลแะถุงยังชีพ จำนวน 110 ชุด

{fastsocialshare}

   วันนี้ (4 ตุลาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช บรรจุเป็นถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี้ ดังนี้
จุดที่ 1 เวลา 10.00 น. มอบถุงยังชีพ จำนวน 260 ชุด บริเวณตลาดนกฮูก 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณพนม เกตุนคร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
จุดที่ 2 เวลา 11.00 น. มอบถุงยังชีพ จำนวน 140 ชุด บริเวณวัดเกริน ตำบลบางกระดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณพนม เกตุนคร ปลัดอําเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองปทุมธานี และคุณอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี รวมเป็นประธานในพิธีมอบ
.
และ จุดที่ 3 เวลา 13.00 น. มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด บริเวณที่ว่าการอำเภอสามโคกเก่า ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี คุณวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก และคุณอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ

{fastsocialshare}

   เช้าวันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เวลา 06.00 น. ที่โรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ภายในวัดแสนสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย แผนกบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิฯ พร้อมด้วยอาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่กู้ภัย หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา เร่งประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง (เมนู ไก่ผัดผงกะหรี่+ไก่ทอด) สำหรับเตรียมออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ได้แก่ บ้านท่ากอไผ่ บ้านท่ากกเสียว บ้านดีงาม บ้านท่าบ้งมั่ง บ้านหาดสวนยา บ้านข้องเหล็ก บ้านช่างหม้อ เทศบาลฯ บ้านคูสว่าง ห้วยขะมุง ม.6 บ้านกุดชุม และพื้นที่อำเภอเมือง ได้แก่ ชุมชนวัดหาดใต้ บ้านธานี 1 บ้านบูรพา บ้านทัพไทย รวมถึงอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้แก่ บ้านไร่ใต้ บ้านไร่เหนือ
 
โดยวันนี้ คุณสมบูลย์ ขวัญอ่วม หัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ นำสำรับกับข้าวใส่บาตรถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัดแสนสำราญ ก่อนออกปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

{fastsocialshare}

  เช้าวันนี้ (4 ตุลาคม 2565) ที่โรงครัวเคลื่อนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ภายในวัดแสนสำราญ จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย ประกอบอาหารปรุงสุกบรรจุกล่อง (เมนู : ผัดขิงใส่ไก่+ไข่ต้ม) สำหรับเตรียมออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ อำเภอกันทรารมย์ และ อำเภอพิบูลมังสาหาร

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในโครงการ “ฟื้นฟูหลังน้ำลด” นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช ลงพื้นที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 1,000 ชุด เป็นเงิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ร่วมกับมูลนิธิสว่างพรกุศลระยอง โดย คุณฉัตรชัย โรจน์มั่นคง รองประธานฯ และกรรมการอนุกรรมการมูลนิธิฯ ดังนี้
จุดที่ 1 มอบถุงยังชีพ จำนวน 400 ชุด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมะหาด ตำบลทับมา อำเภอเมือง
จุดที่ 2 มอบถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ณ ศาลอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแกลงกระเฉด อำเภอเมือง
และในวันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ออกหน่วยฯ ให้บริการประชาชน ตรวจโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคุณกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง คุณเรวิยา ขจัดเนติธรรม ปลัดเทศบางตำบลทับมา และเจ้าหน้าที่ส่วนงานราชการประจำจังหวัด ร่วมมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All