Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์ (ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) จัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ ใน โครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566
   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึึ๊ง นำโดย คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบชุดสิ่งของ ประกอบไปด้วย น้ำส้มชนิดกล่อง จำนวน 1 แพ็ค นมถั่วเหลือง จำนวน 1 แพ็ค ขนม 2 กล่อง บรรจุใส่ถุงผ้าดิบมูลนิธิฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 560 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และผู้สูงอายุ จำนวน 460 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   โดยเมื่อเวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหาร พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 170 คน ใน ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   และเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดเลี้ยงอาหารพร้อมมอบชุดสิ่งของให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 600 คน ใน สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี และ ผู้สูงอายุ จำนวน 100 คน ใน ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี
   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินงานโครงการป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชราในสถานสงเคราะห์คนชรา เนื่องในเทศกาลตรุษจีนเป็นประจำทุกปี โดยมีมูลนิธิจีน 4 แห่งร่วมดำเนินการด้วย เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียน เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 56 ปี
   ในปีนี้ ได้กำหนดการดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารพร้อมมอบสิ่งของให้แก่คนชราในสถานสงเคราะห์ รวม 8 แห่ง จำนวน 2,110 คน โดยแบ่งการปฏิบัติการออกเป็น 2 วัน วันละ 2 สาย ได้แก่ วันที่ 15 ก.พ. และวันที่ 17 ก.พ. (ตามลำดับ)

{fastsocialshare}

   อาสาฯ ศิลปิน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อาทิ คุณพลพล คุณแฮ็ค-ชวนชื่น และคุณปราบต์ปฎล เดินทางมาสักการะหลวงปู่ไต้ฮง พร้อมร่วมทำกิจกรรมที่จุดบริการสาคูสิริมงคล จุดทำบุญพะเก่ง และจุดเช่าแผ่นฮู้ (ผ้าสักหลาด) เนื่องในงานเทศกาลตรุษจีนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

{fastsocialshare}

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในการประกอบพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลง่วนเซียว ประจำปี 2566 โดยมี เจ้าหน้าที่ระดับบริหาร พนักงาน อาสาสมัคร สาธุชนและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ไต้ฮง ร่วมในการประกอบพิธี ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
    เทศกาลง่วนเซียว นับเป็นเทศกาลแรกของปีใหม่ โดยที่ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดขนมที่ทำด้วยน้ำตาลทรายขึ้นรูป เป็นรูปสิงโตขนาดต่างๆ บ้างก็เป็นรูปเจดีย์ เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธา นำไปไหว้เทพเจ้า ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตนนับถือ โดยบริจาคเงินตามมูลค่าที่กำหนดหรือตามแต่ศรัทธา แล้วรับขนมรูปสิงโต จากมูลนิธิฯ 1 คู่ หรือโดยการยืม เช่น ปีที่แล้วรับสิงโตไป 1 คู่ ปีนี้นำขนมรูปสิงโต ตั้งคืนให้ 2 คู่ และสามารถยืมเงินขวัญถุงจากหลวงปู่ เพื่อนำเงินไปทำทุน ทำมาค้าขาย และนำเงินมาคืนในปีถัดไป เป็นเงิน 1 เท่า หรือแล้วแต่ศรัทธา เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
    มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมทำบุญในช่วงเทศกาลตรุษจีน และเทศกาลง่วนเซียวนี้ ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง โชคดีตลอดปี ซินเจี่ยยู่อี่ ซินนี่ฮวดใช้

{fastsocialshare}

   วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2566 และเริ่มประกอบพิธีสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา (พะเก่ง) โดยคณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกง มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
   ซึ่งในวันนี้ (25 มกราคม) ตรงกับ "วันชิวสี่" หรือวันที่สี่ของเทศกาลตรุษจีน เป็นวันที่ประกอบพิธีรับ "เจ่าซิ้ง" เทพเจ้าเตาไฟ และ เทพเจ้าองค์อื่น ๆ กลับจากเข้าเฝ้าองค์เง็กเซียนฮ่องเต้ เรียกว่าวัน "ซิ้งเลาะที" เทพเจ้าลงจากสวรรค์
   ในวันขึ้นปีใหม่ของจีนจะไม่มีการกวาดบ้านจนกว่าจะถึง "วันชิวสี่" ที่ส่วนใหญ่จะกำหนดให้เป็นวันเริ่มงาน เพราะถ้ากวาดบ้านในวันปีใหม่จะถือว่าเป็นการกวาดเอาสิ่งที่เป็นมงคลทิ้งไป แต่หากบ้านใครสกปรกมากจนก็สามารถแก้เคล็ดได้ด้วยการกวาดจากหน้าบ้านเข้าไปในบ้านแทน

{fastsocialshare}

   วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 23.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้บริหาร ร่วมในการประกอบพิธีเวียนธูปศักดิ์สิทธิ์ (รอบนอกศาลเจ้า) เพื่อตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงเทพยาดาฟ้าดิน (ทีกง หรือเจ้าแห่งสวรรค์) และหลวงปู่ไต้ฮง ขอพรให้ตนเองและครอบครัว โดยมี สาธุชนและศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ไต้ฮง และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี

{fastsocialshare}

   วันนี้ (25 มกราคม 2566) เวลา 09.00 น. "คุณป๋อ ณัฐวุฒิ และคุณเอ๋ พรทิพย์ เดินทางมาทำบุญพะเก่ง เนื่องในงานเทศกาลตรุษจีนที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมร่วมทำบุญบริจาคโลงศพ และบริจาคขนมทำบุญพะเก่ง (ขนมจันอับ และขนมเปี๊ยะ) ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้ตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ หลังจบงานเทศกาลตรุษจีน"
.
ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้คุณป๋อ-คุณเอ๋ และครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สมปรารถนา เฮงๆ ปังๆ ตลอดปีกระต่ายทองและตลอดไปครับ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All